Τη σύνταξη του στρατολογικού πίνακα των γραμμένων στο μητρώο αρρένων της Δημοτικής Ενότητας Δράμας και της Δημοτικής Ενότητας Σιδηρονέρου με έτος γέννησης 2004 κλάσεως 2025, ανακοίνωσε ο Δήμος Δράμας. Όσοι γεννήθηκαν το έτος αυτό, θα πρέπει να δηλώσουν μέχρι 24 Μαρτίου, στον 1ο όροφο στο Τμήμα Δημοτολογίου – Μητρώου Αρρένων γραφείο 111, τη διεύθυνση κατοικίας, το επάγγελμα καθώς και τις γραμματικές τους γνώσεις. Μπορούν ακόμη να στείλουν μια απλή υπεύθυνη δήλωση με τα στοιχεία.

Μοιράσου το άρθρο: