Το Επιμελητήριο Καβάλας ενημερώνει τα μέλη του ότι πραγματοποιείται διεθνές σεμινάριο δεξιοτήτων στον τομέα του πολιτιστικού τουρισμού.

Σκοπός του είναι να αναπτύξει τις δεξιότητες των επαγγελματιών του πολιτιστικού τουρισμού και να τους ενισχύσει για τον σχεδιασμό, την προώθηση, την υλοποίηση και την αξιολόγηση εκδηλώσεων βασισμένων στον πολιτιστικό τουρισμό.

Απευθύνεται σε φοιτητές, επαγγελματίες του τομέα τουρισμού και φιλοξενίας, του πολιτιστικού τουρισμού, του πολιτισμού, της ιστορίας και της αρχαιολογίας, ξεναγούς, και οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να ασκήσει επιχειρηματική δραστηριότητα στον τομέα. Ο κοινός αυτός τίτλος σπουδών συμπεριλαμβάνει 200 ώρες εκπαίδευσης στην τάξη καθώς και 300 ώρες εγγυημένης πρακτικής άσκησης σε μια επιχείρηση ή έναν οργανισμό που εργάζεται στον τομέα του πολιτιστικού τουρισμού.

Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στην αγγλική γλώσσα και θα διαρκέσει από τις 19 Οκτωβρίου έως τις 26 Φεβρουαρίου 2021. Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα, μετά από την επιτυχή ολοκλήρωσή του, θα έχουν την δυνατότητα να πιστοποιηθούν επίσημα ως «Ειδικοί στον Πολιτιστικό Τουρισμό». Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 4 Οκτωβρίου 2020.

Μοιράσου το άρθρο: