Ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό Σχέδιο «Συμπράξεις Ανταλλαγών μεταξύ Σχολείων» με τίτλο «Προχωρώντας μαζί προς μία ισότιμη Ευρώπη», εγκρίθηκε και θα συμμετέχει με επιχορήγηση από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ το 5ο Γυμνάσιο Καβάλας.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες τεσσάρων σχολείων από Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία και Ελλάδα θα συνεργάζονται, με γλώσσα εργασίας τα αγγλικά, σε ποικίλες δραστηριότητες σχετικές με το θέμα του προγράμματος, δίνοντας έμφαση στον ρόλο των γυναικών στην κοινωνία και την ισότητα των δύο φύλων. Προβλέπονται, επίσης, εκπαιδευτικές επισκέψεις σε όλα τα συνεργαζόμενα σχολεία όταν οι υγειονομικές συνθήκες το επιτρέψουν.

Οι υπεύθυνοι του προγράμματος από το 5ο Γυμνάσιο της Καβάλας με ανακοίνωσή τους καλούν τα σχολεία και τους σχετικούς φορείς της περιοχής να προγραμματίσουν από κοινού εκπαιδευτικές δράσεις στη θεματική του προγράμματος.

Μοιράσου το άρθρο: