Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας, μετά από συνεννόηση με τα στελέχη του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, πρόκειται να υλοποιήσει, χωρίς οικονομική επιβάρυνση, προγράμματα κατάρτισης στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών για τους πρόσφυγες του camp Ασημακοπούλου της Καβάλας.

Το πρώτο πρόγραμμα θα ξεκινήσει την επόμενη εβδομάδα και απευθύνεται στους πρόσφυγες που επιθυμούν να αποκτήσουν βασικές δεξιότητες σε λειτουργικό σύστημα, επεξεργασία κειμένου και το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του.

Το δεύτερο πρόγραμμα θα ξεκινήσει μετά από έναν μήνα και απευθύνεται στους πρόσφυγες που επιθυμούν να αποκτήσουν δεξιότητες σε υπολογιστικά φύλλα, λογισμικό παρουσιάσεων και εφαρμογές Διαδικτύου. Με τον τρόπο αυτό θα βοηθηθούν να αντιμετωπίσουν ζητήματα και θέματα της καθημερινότητάς τους σε μια προσπάθεια να διευκολυνθεί η διαδικασία της ένταξής τους στην τοπική κοινωνία.

Στο πρόγραμμα θα διδάξουν καθηγητές και συνεργάτες του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Τα μαθήματα θα διεξαχθούν κατά βάση από απόσταση και θα αξιοποιηθούν δομές/υποδομές των εργαστηρίων Πληροφορικής που διαθέτει το Τμήμα και ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης.

Μοιράσου το άρθρο: