Ολοκληρώθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία για την πρόσληψη τεσσάρων ατόμων προσωπικού καθαριότητας πλήρους απασχόλησης και εννέα μερικής, για τα σχολεία της Θάσου.

Ο αριθμός του προσωπικού και η σχέση εργασίας του καθορίστηκε αποκλειστικά από το Υπουργείο Εσωτερικών. Η Διοίκηση του Δήμου Θάσου, μετά και την οριστικοποίηση των τελικών πινάκων των προσληπτέων, θα προχωρήσει άμεσα τις διαδικασίες που προβλέπονται για την μετατροπή της εργασιακής σχέσης των εννέα καθαριστριών από μερικής απασχόλησης σε πλήρους απασχόλησης, καλύπτοντας την πρόσθετη δαπάνη μισθοδοσίας τους από ιδίους πόρους του.

«Οι Σχολικές Μονάδες και η Εκπαιδευτική Κοινότητα αποτελεί προτεραιότητα μας. Η προστασία της υγείας των παιδιών μας εξασφαλίζοντας τις κατάλληλες συνθήκες καθαριότητας, υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εκπαίδευσης, αποτελεί υποχρέωση μας» δήλωσε σχετικά ο Δήμαρχος του νησιού, Ελευθέριος Κυριακίδης.

Μοιράσου το άρθρο: