Ένα καινούργιο απορριμματοφόρο όχημα τύπου πρέσας, χωρητικότητας 16 κυβικών μέτρων, παρέλαβε ο Δήμος Θάσου. Η δαπάνη για την απόκτησή του έφτασε στις 148.800 ευρώ και χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ».

Το όχημα προστίθεται στα δύο καινούργια απορριμματοφόρα που παρέλαβε ο δήμος τον Ιούλιο του 2020. Σύντομα αναμένεται ένα ακόμη απορριμματοφόρο όχημα τύπου πρέσας, χωρητικότητας 6 κυβικών μέτρων, ενώ βρίσκεται στο στάδιο πριν τη δημοπράτηση και η προμήθεια ενός καινούργιου απορριμματοφόρου χωρητικότητας 12 m3.

«Η ανανέωση του στόλου των απορριμματοφόρων οχημάτων του Δήμου Θάσου, μετά από μία δεκαετία, είναι γεγονός. Ως νέα Διοίκηση, αναγνωρίζοντας τα προβλήματα στην υπηρεσία καθαριότητας και στην αποκομιδή των απορριμμάτων, προχωρήσαμε άμεσα σε ενέργειες, τα αποτελέσματα των οποίων, μόλις σε ένα χρόνο από την ανάληψη της Διοίκησης του Δήμου, είναι ορατά», δήλωσε ο δήμαρχος του νησιού, Λευτέρης Κυριακίδης.

Μοιράσου το άρθρο: