Ενημερωτική συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 20 Αυγούστου 2019 μεταξύ του νέου δημάρχου Θάσου, Λευτέρη Κυριακίδη και αντιπροσωπείας της Θάσος Νερό SOS. Στην τρίωρη συνάντηση ο δήμαρχος ενημερώθηκε εκτενώς για τις προσεγγίσεις της ομάδας πάνω στα σημαντικά προβλήματα του νησιού και για τις λύσεις που προτείνει.

Οι εκπρόσωποι της ομάδας επέμειναν στην προστασία και ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του νησιού, δηλαδή του νερού, του δάσους και των παραλιών με συγκεκριμένες δράσεις και υποδομές που θα προάγουν την ποιότητα ζωής μέσα από δημοκρατικές, διαυγείς και σύννομες διαδικασίες λειτουργίας του δήμου.

Τι ζητήθηκε

Συμμετοχή των τοπικών φορέων σε ανοιχτά Δημοτικά Συμβούλια και ζωντανή μετάδοσή τους από το site του δήμου, το οποίο θα πρέπει άμεσα να ενημερωθεί και να γίνει λειτουργικό για πολίτες και επισκέπτες. Ενεργοποίηση των κοινοτικών συμβουλίων σύμφωνα με τον νόμο, και διασφάλιση της δημοκρατικής λήψης των αποφάσεων στη ΔΕΥΑΘ και στους λοιπούς φορείς.

– Καθαρισμό και φροντίδα του δάσους, κάλυψη του εμφανούς ελλείμματος στην καθαριότητα, στο αστικό και στο περιαστικό πράσινο καθώς και αναβάθμιση του δημόσιου χώρου (παιδικές χαρές, πλατείες κλπ).
– Αναδιοργάνωση και στελέχωση της υπηρεσίας καθαριότητας, με πόρους από ανταποδοτικά τέλη.
– Έλεγχος της άναρχης δόμησης, καταγραφή της επέκτασης των χρήσεων τις τελευταίες δεκαετίες και είσπραξη των αντίστοιχων τελών από τον δήμο.
– Εξαρχής επανεξέταση του χωροταξικού σχεδιασμού, με υπολογισμό δασοκάλυψης και δασικών εκτάσεων επ’ ωφελεία του δήμου. Καταγραφή δημοσίων εκτάσεων, έλεγχο των κωδικών του κτηματολογίου και υποβολή ενστάσεων αν τυχόν έχουν καταπατηθεί δημόσιες εκτάσεις. Κοινοποίηση του χάρτη του Κτηματολογίου με τη δημοτική περιουσία.
– Τάχιστη κάλυψη της νότιας Θάσου με βιολογικούς καθαρισμούς. Δημοσιοποίηση του φακέλου του βιολογικού Ποτού – Λιμεναρίων και δημιουργία μικρής κλίμακας βιολογικών για τους μικρούς οικισμούς.
– Άμεση επανεξέταση του ζητήματος του ΧΥΤΥ. Επαναφορά του στο δημοτικό συμβούλιο σύμφωνα με τις προεκλογικές εξαγγελίες της πλειοψηφούσας παράταξης και νόμιμη επαναχωροθέτησή του εφόσον κριθεί απαραίτητη η δημιουργία του.
– Άμεση προστασία και ανάδειξη του πολιτιστικού φορτίου του νησιού (Μεταλλευτικό Συγκρότημα Θάσου, μεταλλευτικά και δασικά μονοπάτια κλπ) από δημόσιο φορέα και σε συνεργασία με ελληνικά πανεπιστήμια.

Μοιράσου το άρθρο: