Ο Εμπορικός Σύλλογος Κέρκυρας , με αφορμή τη λεγόμενη black Friday  καλεί τα μέλη του που συμμετέχουν στην προθετική αυτή ενέργεια  να τηρήσουν τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας ως προς την αναγραφή του ποσοστού έκπτωσης των προϊόντων και να μην επιτρέψουν στις μεγάλες αλυσίδες να παίζουν μονοί τους επικοινωνιακά παιχνίδια σε βάρος των μικρών , των πολλών και των καταναλωτών, παρ ότι έχει  αποφασίσει και απαιτεί την κατάργηση των ενδιάμεσων    εκπτώσεων και όλων αυτών των προωθητικών ενεργειών.

Όπως αναφέρει, θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς η παλαιά και η νέα μειωμένη τιμή των προϊόντων και προαιρετικά το ποσοστό της μείωσης σε εμφανή σημεία του καταστήματος και οπωσδήποτε στα σημεία που πωλούνται τα προϊόντα.  Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται η προσφορά ειδών των οποίων η ποσότητα υπερβαίνει το πενήντα (50%) του συνόλου των κωδικών που διαθέτει το κατάστημα .

Μοιράσου το άρθρο: