Τις ημερομηνίες διεξαγωγής των εκλογών αντιπροσώπων για την ανάδειξη νέας Διοίκησης, έκανε γνωστές το Εργατικό Κέντρο Κέρκυρας. Παράλληλα γίνεται αναφορά στη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί από τα πρωτοβάθμια σωματεία προκειμένου οι αντιπρόσωποί τους να μπορέσουν να συμμετάσχουν στη διαδικασία.

Εργατικό Κέντρο

Η σχετική ανακοίνωση, την οποία υπογράφει για το Δ.Σ., ο πρόεδρος και ο γραμματέας του Εργατικού Κέντρου, έχει ως εξής:

«Συνάδελφοι,

Η Διοίκηση του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Κέρκυρας, αποφάσισε την πραγματοποίηση Τακτικού Συνεδρίου για την ανάδειξη ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ στη ΓΣΕΕ στις παρακάτω ημερομηνίες:

  1. Στις 23/02/2019 ημέρα Σάββατο και κατά τις ώρες 15:00 – 20:00 καλούνται όλοι οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι των σωματείων μελών του Ε.Κ.Κ. να ψηφίσουν για την ΕΚΛΟΓΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.
  1. Στις 27/02/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρες 10:00 έως 20:00 καλούνται οι αντιπρόσωποι των σωματείων – μελών να πάρουν μέρος στις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη:

α) 9μελούς Διοίκησης, β) 3μελούς ελεγκτικής επιτροπής του Ε.Κ.Κ. και  γ) Αντιπροσώπων για τη ΓΣΕΕ.

Τόπος πραγματοποίησης των αρχαιρεσιών ορίζεται το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Κέρκυρας, οδός ΣΑΜΑΡΑ 6.

3) Υποψηφιότητα για τη Διοίκηση, την Ελεγκτική επιτροπή και για αντιπρόσωπος στη ΓΣΕΕ μπορεί να καταθέσει όποιος αντιπρόσωπος επιθυμεί υποβάλλοντας τη σχετική αίτηση προς το Δ.Σ. του Ε.Κ.Κ μέχρι 23 Φλεβάρη 2019, ημέρα Σαββάτο και ώρα 14:00 παίρνοντας και το σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου.

4) Δικαίωμα συμμετοχής στις αρχαιρεσίες έχουν όσοι αντιπρόσωποι σωματείων, έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους εκκρεμότητες απέναντι στο Εργατικό Κέντρο και έχουν ακόμη θητεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού του ΕΚΚ και του Ν/1264/82.

5) Η διαδικασία των αρχαιρεσιών είναι αυτή που προβλέπει ο Νόμος 1264/82. Επομένως, δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν μεμονωμένοι υποψήφιοι και συνδυασμοί υποψηφίων.

6) Καλούμε τις Διοικήσεις των σωματείων που δεν ολοκλήρωσαν ακόμα τις διαδικασίες εκλογής αντιπροσώπων στο ΕΚΚ να τις επισπεύσουν και να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εκλογής τους, όσο το δυνατόν συντομότερα, προκειμένου να συμπληρωθεί το Μητρώο του Ε.Κ.Κ. και μέχρι και τις 18 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 13:00.

Επίσης: Να αναγραφούν τα πλήρη στοιχεία των αντιπροσώπων (τακτικών και αναπληρωματικών), ονοματεπώνυμα – πατρώνυμα – διεύθυνση κατοικίας, με αριθμό ταυτότητας και βιβλιαρίου ΙΚΑ, στα δικαιολογητικά εκλογής.

Τέλος, τα σωματεία που τροποποίησαν τα καταστατικά τους πρέπει να φέρουν επικυρωμένα, τόσο το τροποποιημένο καταστατικό όσο και την απόφαση του Πρωτοδικείου.

Οι αντιπρόσωποι θα ψηφίζουν μόνο με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας, το ατομικό βιβλιάριο Υγείας και την κάρτα αντιπροσώπου που θα πάρουν από τη γραμματεία του ΕΚΚ.

Η παρούσα εγκύκλιος στέλνεται προς όλα τα σωματεία του  Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Κέρκυρας και δημοσιεύεται εκ περισσού στον τοπικό τύπο, σε εφαρμογή του καταστατικού, Άρθρο 8, παρ.1η και του Νόμου 1264/82.»

 

 

Μοιράσου το άρθρο: