Από τη δική του γεώτρηση θα υδρεύεται το νοσοκομείο σε λίγο διάστημα. Αυτό προκύπτει από την ανακοίνωση που έστειλε σήμερα η διοίκηση του ιδρύματος στα ΜΜΕ.
Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ως γνωστό το νοσοκομείο διέθετε για τις ανάγκες κατασκευής του, από τη ΔΕΠΑΝΟΜ, γεώτρηση για παροχή ύδατος. Η γεώτρηση η οποία ήταν ανενεργή μετά την κατασκευή της, ελέγχθηκε μετά από διαγωνισμό το 2019 (προκήρυξη 02/2019 – αποτελέσματα μετρήσεων 10/2019), και αποδείχθηκε ότι το νερό της μπορεί να χρησιμοποιηθεί με επάρκεια και ασφάλεια, σε συνδυασμό με το σύστημα αντίστροφης ώσμωσης που ήδη διαθέτει το νοσοκομείο.
Η αξιοποίηση της γεώτρησης, θα προκαλέσει τεράστια εξοικονόμηση πόρων για το νοσοκομείο, καθώς ο δήμος Κέρκυρας και η ΔΕΥΑΚ παρά τα αιτήματα του νοσοκομείου την τελευταία 3ετία και το γεγονός ότι το θέμα έχει τεθεί στο δημοτικό συμβούλιο, επί χρόνια αντιμετωπίζει το νοσοκομείο, ως οποιαδήποτε εμπορική επιχείρηση και εφαρμόζει τα τιμολόγια της χωρίς καμία έκπτωση.
Για την εκκίνηση λειτουργικής χρήσης της γεώτρησης απαιτούνται εργασίες αναβάθμισης των υφιστάμενων εγκαταστάσεων. Το κόστος της διαδικασίας αναβάθμισης ανέρχεται των υφιστάμενων εγκαταστάσεων ανέρχεται περίπου στις 100.000 ευρώ, πέραν των όποιων απαιτήσεων της ΔΕΥΑΚ για την άδεια χρήσης και αποχέτευσης. Η απόσβεση του θα γίνει σε λιγότερο από 1 έτος καθώς το ετήσιο κόστος ύδρευσης για το νοσοκομείο ανέρχεται στις 450.000 ευρώ περίπου,
Ήδη δόθηκε η έγκριση σκοπιμότητας από το διοικητικό συμβούλιο, ώστε διαδικασία αναβάθμισης των εγκαταστάσεων να προκηρυχθεί άμεσα από 1/1/2020 με τη χρηματοδότηση από ιδίους πόρους του νοσοκομείου, καθώς είναι προφανές ότι από τη σχετική ανάλυση κόστους οφέλους που παρουσιάστηκε, προκύπτει πως από το πρώτο έτος θα επιφέρει άμεσα εξοικονόμηση τεράστιων πόρων που θα μπορέσουν να κατευθυνθούν σε προσλήψεις προσωπικού που έχει ανάγκη το νοσοκομείο.

Μοιράσου το άρθρο: