Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα την «Κυκλική οικονομία και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στην Κέρκυρα», διοργανώνει το Επιμελητήριο Κέρκυρας τη Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου, στις 18:00 το απόγευμα την Αίθουσα ‘Σπύρος Δένδιας’. Το Επιμελητήριο, σε συνεργασία με το Δίκτυο Νησιωτικών Επιμελητηρίων Ελλάδος και την Ένωση Ξενοδόχων Κέρκυρας, αποσκοπούν στην συζήτηση της έννοιας της κυκλικής οικονομίας και τη μελέτη των διαδικασιών μετάβασης που αφορούν επιχειρήσεις και καταναλωτές.
Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης θα είναι ο Διευθυντής επί τιμή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Γεώργιος Κρεμλής.
Θα πραγματοποιήσουν κατά την διάρκεια της εκδήλωσης παρεμβάσεις μέσω SKYPE από το Ευρωεπιμελητήριο οι κ.οι Clemens Rosenmayer και Valerio Burlizzi. Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με τις τοποθετήσεις των εκπροσώπων Κερκυραϊκών Φορέων. Συντονιστής της εκδήλωσης θα είναι ο κ. Γεώργιος Ασωνίτης, Ειδικός Επιστήμων, Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος.

Τι είναι η κυκλική οικονομία
Ως κυκλική οικονομία ορίζεται η επιμήκυνση του κύκλου ζωής των προϊόντων ταυτόχρονα με την εξοικονόμηση μη ανανεώσιμων φυσικών πόρων, περισσότερη επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και ανάκτηση ενέργειας και υλικών. Είναι μια αξιόπιστη, σύγχρονη πρόταση για βιώσιμη ανάπτυξη, η οποία έχει πολλαπλά οφέλη για την κοινωνία, την οικονομία και το περιβάλλον. Η µμετάβαση σε µια κυκλική οικονομία προϋποθέτει την επαναχρησιµοποίηση, επισκευή, ανανέωση και ανακύκλωση υφιστάµενων υλικών και προϊόντων. Ό,τι προηγουμένως θεωρούνταν «απόβλητο», µμπορεί να µμετατραπεί σε πρώτες ύλες.

Οι επιχειρήσεις
Η επιχειρηματικότητα βρίσκεται στη θέση του οδηγού κατά τη μετάβαση σε µια κυκλική οικονομία. Ο επιχειρηματικός κόσμος είναι σε θέση να επανασχεδιάσει ολόκληρες αλυσίδες προσφοράς, µε σκοπό την αποδοτικότητα των πόρων και την κυκλικότητα. Μια τέτοια συστημική µμετάβαση υποστηρίζεται από τις εξελίξεις στις τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας, αλλά και από την κοινωνική αλλαγή. Έτσι, η κυκλική οικονομία μπορεί να δημιουργήσει νέες αγορές που θα ανταποκρίνονται στην απομάκρυνση από το παραδοσιακό ιδιοκτησιακό καθεστώς και την προσέγγισή στη χρήση, την επαναχρησιµοποίηση και τον διαµοιρασµό προϊόντων, συμβάλλοντας παράλληλα στην αύξηση και τη βελτίωση της απασχόλησης. Επιπρόσθετα οφέλη προκύπτουν εμμέσως και παράλληλα όπως η ανάπτυξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, ιδιαίτερα στους τομείς της προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση, επισκευών, επιδιορθώσεων καθώς και η δημιουργία νέων επαγγελμάτων.

Μοιράσου το άρθρο: