Ποσό 20.000 ευρώ για την κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊού covid-19 σε οικισμούς και καταυλισμούς Ρομά κατενεμήθη ως έκτακτη επιχορήγηση στον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων από το Υπ. Εσωτερικών. 

Η έκτακτη αυτή κατανομή υπεγράφη χθες από τον αρμόδιο Διευθυντή Τ.Α. και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου και δίνεται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους του τρέχοντος έτους και αφορά την προμήθεια υλικού καθώς και λοιπών υπηρεσιών συναφών με την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για την λήψη μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορονοϊού covid-19. Με το ποσό αυτό ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Δ.Ν. μπορεί να χρηματοδοτήσει ενέργειες όπως: 

-ανάθεση υπηρεσιών απολύμανσης εντός και πέριξ των καταυλισμών. 

-ενημέρωση του πληθυσμού Ρομά για τις επιπτώσεις του κορονοϊού. 

-πόσιμου εμφιαλωμένου νερού, όπου απαιτείται. 

-κάθε άλλο προληπτικό μέτρο που κρίνει ο Δήμος για την διαφύλαξη της δημόσιας υγείας εντός και πέριξ του καταυλισμού. 

Μοιράσου το άρθρο: