Συνολική ενίσχυση τριών εκατομμυρίων ευρώ θα λάβουν οι τρεις νεοσύστατοι Δήμοι της Κέρκυρας από το πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών. Επιλέξιμες είναι κάθε είδους δαπάνες, που αφορούν στην κατασκευή, βελτίωση και συντήρηση έργων τεχνικών υποδομών, προστασία του περιβάλλοντος και αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, χρηματοδότηση μελετών των ανωτέρω, προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού και μηχανημάτων, καθώς και κατασκευή, βελτίωση και συντήρηση διοικητικών, κοινωνικών, αθλητικών και πολιτιστικών υποδομών και χρηματοδότηση μελετών των ανωτέρω. Για το θέμα μίλησε στο σταθμό μας ο Δημοτικός Σύμβουλος Γιώργος Παντελιός ο οποίος έχει την προσωρινή ευθύνη διαχείρισης των οικονομικών του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας.

Μοιράσου το άρθρο: