Επανατοποθετήθηκε σήμερα στη βάση της, στην Κοφινέτα, η προτομή του
Γεωργίου Ράλλη που είχε κλαπεί στις 4 Απριλίου για να βρεθεί λίγες ημέρες
αργότερα στην περιοχή της Κόντρα Φόσσα. Η επανατοποθέτηση έγινε από το συνεργείο Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Μοιράσου το άρθρο: