Το δρόμο της υλοποίησης παίρνει το πολύπαθο έργο για την ολοκλήρωση του κτιρίου του πρώην Δικαστικού Μεγάρου Κέρκυρας, στο οποίο θα μεταφερθεί η έδρα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
Την σύμβαση για την εκτέλεση του υποέργου με τίτλο «Ολοκλήρωση κτιρίου πρώην Δικαστικού Μεγάρου Κέρκυρας», προϋπολογισμού 410.000 ευρώ και τελικού ποσού 250.890,40 ευρώ με ΦΠΑ (με μέση έκπτωση 41,15%) υπέγραψε στο γραφείο της στις Αλυκές Ποταμού, η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου, παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Τεχνικών Έργων και Υποδομών Μανώλη Ορφανουδάκη.

Ανάδοχος εταιρεία του έργου, το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, σύμφωνα με την Συλλογική Απόφαση Ένταξης Πράξης 022, είναι η «ΓΚΡΑΟΥΤΕΚ Α.Ε.» δια του νομίμου εκπροσώπου της Αθανάσιου Φρούσσου.
Η ολική προθεσμία περάτωσης του έργου έχει καθοριστεί σε 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Μοιράσου το άρθρο: