Η  προβληματική ύδρευση της Κέρκυρας αποτελεί ένα χρόνιο, σοβαρό ζήτημα, το οποίο κατά τους καλοκαιρινούς μήνες επιδεινώνεται. Πολλές περιοχές του νησιού έχουν μεγάλες υδροδοτικές ανάγκες, άλλα και όχι καλή ποιότητα νερού, όπως επί παραδείγματι συμβαίνει στην Πόλη της Κέρκυρας.

Για την επίλυση αυτού του προβλήματος, τον Δεκέμβριο του 2014 το έργο ύδρευσης της νήσου Κέρκυρας περιλήφθηκε στο σχεδιασμό του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και στον κατάλογο μεγάλων έργων, έχοντας εγκριθεί από τις Υπηρεσίες της ΕΕ. Επρόκειτο για ένα από τα μεγαλύτερα προγραμματισμένα έργα ύδρευσης στην Ελλάδα κατά την τελευταία 15ετία, ενώ είχε χρονικό ορίζοντα 40 ετών. Το έργο περιελάμβανε την κατασκευή τριών φραγμάτων, δύο μονάδων αφαλάτωσης, ενός κεντρικού εξωτερικού υδραγωγείου μήκους 245 km με επτά δεξαμενές, 10 αντλιοστάσια και ένα σύστημα για τον έλεγχο και την τηλεδιοίκηση του έργου, με συνολικό προϋπολογισμό 295.350.000 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Το τέλος του 2017, η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ απομακρύνθηκε τελικά από την λογική της συνολικής αντιμετώπισης του πολύ σοβαρού υδρευτικού προβλήματος της Κέρκυρας και προχώρησε στην απένταξη του έργου από τον κατάλογο των μεγάλων έργων.

Τον Μάιο του 2018 δημοσιεύθηκε πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων για το συγχρηματοδοτούμενο με το ΕΣΠΑ 2014-2020 έργο «Έργα Ύδρευσης Νήσου Κέρκυρας», το οποίο προβλέπει μεταξύ άλλων την κατασκευή νέων Εγκαταστάσεων Αποσκλήρυνσης Νερού με τα αναγκαία έργα υδροληψίας, την κατασκευή νέων εξωτερικών υδραγωγείων, δηλαδή δίκτυα μεταφοράς πόσιμου νερού με αντλιοστάσια και δεξαμενές αποθήκευσης και έργα επέκτασης των υφιστάμενων εξωτερικών υδραγωγείων. Πρόκειται δηλαδή μόνο για την τμηματική εκτέλεση του αρχικού έργου, το οποίο στην πρώτη φάση θα περιλαμβάνει έργα που θα αφορούν την κάλυψη της Πόλης της Κέρκυρας και της περιοχής της Λευκίμμης. Ο  προϋπολογισμός του συνολικού αυτού υποέργου ανέρχεται στα 49 εκατ. Ευρώ. Επειδή οι ανάγκες ύδρευσης της Νήσου Κέρκυρας δεν πρόκειται να καλυφθούν επαρκώς από το ανωτέρω υποέργο των 49 εκατ. Ευρώ,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

 

  • Εξετάζεται το ενδεχόμενο το πρόβλημα ύδρευσης της Κέρκυρας να αντιμετωπιστεί συνολικά επαναφέροντας εκ νέου του έργο των Φραγμάτων στον κατάλογο των μεγάλων έργων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, υλοποιώντας την απόφαση που είχε εγκριθεί τον Δεκέμβριο του 2014;

 

 

  • Σε ποια φάση βρίσκεται η δρομολόγηση του μικρότερου έργου της  «Ύδρευσης Νήσου Κέρκυρας», ύψους 49 εκατ. Ευρώ, πότε και με ποιο χρονοδιάγραμμα προβλέπεται να εξελιχθεί το έργο;

 

 

  • Εφόσον το έργο των Φραγμάτων δεν προχωρήσει στην ολότητά του, εξετάζει το Υπουργείο τρόπους διαφορετικής αντιμετώπισης του ζητήματος της λειψυδρίας στην Κέρκυρα μέσω άλλων μεθόδων, π.χ. αφαλατωτών, μεταφοράς νερού από την Ήπειρο κ.ά. σε συνεργασία με τις Αυτοδιοικητικές Αρχές;

 

Μοιράσου το άρθρο: