Σήμερα, Τετάρτη 10 Απριλίου 2019, η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κέρκυρας Νικολέττα Πανδή, υπέγραψε τη σύμβαση για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση κτηρίου τμήματος Χημικής Υπηρεσίας Κέρκυρας» με συνολικό προϋπολογισμό 47.608,62 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Το συγκεκριμένο έργο αφορά την αντικατάσταση του συστήματος θέρμανσης στο κτήριο της Χημικής Υπηρεσίας Κέρκυρας, καθώς και την επισκευή – συντήρηση όλων των οικοδομικών προβλημάτων που υφίστανται στο κτήριο λόγω της παλαιότητάς του, δηλαδή εργασίες συντήρησης που αφορούν τη μόνωση του κτηρίου, αντικαταστάσεις υδρορροών, WC καθώς και τη βαφή των χώρων του κτηρίου. Επιπλέον προβλέπεται η τοποθέτηση νέων συστημάτων πυρόσβεσης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της άδειας πυρασφάλειας του κτηρίου και ένα νέο σύστημα αντικεραυνικής προστασίας.
Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου είναι έξι μήνες.

Μοιράσου το άρθρο: