Από την Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Ιονίων Νήσων και την Διοίκηση Πυροσβεστικών
Υπηρεσιών Νομού Κέρκυρας ανακοινώνεται ότι την Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2019 το Πυροσβεστικό
Σώμα γιορτάζει την μνήμη των Προστατών του, «Αγίων Τριών εν Καμίνω Παίδων».
2. Στις 11:00 π.μ., θα τελεστεί δοξολογία στην Ιερά Μονή Πλατυτέρας Κέρκυρας, στην οποία έχουν κληθεί να παραβρεθούν εκπρόσωποι όλων των Αρχών και Παραγωγικών τάξεων του Νομού.
3. Κατά τον εορτασμό, στις 17-12-2019 από Ω/12:00 έως Ω/19:00, όλες οι Υπηρεσίες του Σώματος θα
είναι ανοικτές για το κοινό, έτσι ώστε να μπορούν να τις επισκεφθούν όσοι επιθυμούν.

Μοιράσου το άρθρο: