Με 42 θέματα αναγραμμένα στην ημερήσια διάταξη, καλείται σε κατεπείγουσα συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Κέρκυρας στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 19 Ιουνίου στην αίθουσα συνεδριάσεων του Μον Ρεπό.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:

 

 • Αποδοχή χρηματοδότησης του έργου με τίτλο «Βελτίωση προσβασιμότητας σε αγροτικές οδούς των Δ.Ε. Φαιάκων, Θιναλίων και Κορισσίων του Δήμου Κέρκυρας» στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» του Υπουργείου Εσωτερικών (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
 • Αποδοχή χρηματοδότησης του έργου «Joint Urban Measures for creative players (JUMP)» του προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG V/A «Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020» (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
 • Αποδοχή χρηματοδότησης  του έργου «Network for traditions and heritage in music» και ακρωνύμιο «Apollo Lands» του προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG V/A «Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020» (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
 • Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και του Δήμου Κέρκυρας για το έργο «Κατασκευή αίθουσας γυμναστικής & αποδυτηρίων στο δημοτικό γήπεδο Νυμφών» (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
 • Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων , του Δήμου Κέρκυρας και του Α.Σ.»Θιναλιακός» για  το έργο «Αντικατάσταση χλοοτάπητα στο Γήπεδο Αχαράβης σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 4258/2014» (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
 • Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων,  του Δήμου Κέρκυρας και του Α.Ο. Αστέρας Πετριτή για  το έργο «Κατασκευή κερκίδας στο στάδιο Πετριτή σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 4258/2014″(Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
 • Έγκριση τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Κέρκυρας έτους 2019 και την ένταξη σ’ αυτό του έργου «Επισκευή χώρου ΟΑΕΔ στις Κουλίνες για τη στέγαση νηπιακών τάξεων στα πλαίσια της εφαρμογής της δίχρονης υποχρεωτικής νηπιακής εκπαίδευσης» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
 • Έγκριση εκτέλεσης μικροεπεκτάσεων δικτύου δημοτικού φωτισμού πόλης και λοιπών περιοχών και δημοτικών κτηρίων Κέρκυρας και εξειδίκευσης πίστωσης  (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
 • Έγκριση χορηγήσεως 6ης παρατάσεως προθεσμίας του έργου «Αποκατάσταση – Βελτίωση Ναυσιθόειου Γυμναστηρίου» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
 • Έγκριση χορηγήσεως 4ης παρατάσεως της συνολικής προθεσμίας (οριακή προθεσμία) περαίωση των εργασιών του έργου «Αγροτική οδοποιία Δ.Ε. Μελιτειέων, Κορισσίων, Λευκιμμαίων (συνεχιζ. τεχνικό πρόγραμμα 2017) (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
 • Έγκριση χορηγήσεως παρατάσεως της συμβατικής προθεσμίας των εργασιών «Εργασίες αντικατάστασης λαμπτήρων και συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δημοτικών Ενοτήτων Κέρκυρας 2017 – 2018» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
 • Έγκριση Απολογισμών εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2018 και Προϋπολογισμών εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2019 των Κεφαλαίων Αυτοτελούς Διαχείρισης του Δήμου Κέρκυρας α) ΔΟΝΑΤΟΥ ΔΗΜΟΥΛΙΤΣΑ, β) ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΡΟΥΣΣΟΥ, γ) ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΖΕΡΒΟΥ και δ) ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΚΟΤΑΡΔΟΥ (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
 • Έγκριση δημιουργίας προγράμματος «Καλοκαίρι στο Βίδο 2019» στα πλαίσια της εναλλακτικής δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών του Δήμου Κέρκυρας (υπό όρους και προϋποθέσεις) (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
 • Έγκριση πρόσληψης προσωπικού δίμηνης απασχόλησης για τις ανάγκες του προγράμματος “Καλοκαίρι στο Βίδο 2019” (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
 • Έγκριση παράτασης χρόνου της υπ’ αριθμόν 27644/19-06-2018 σύμβασης «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Κέρκυρας και ΝΠΔΔ» – ΤΜΗΜΑ 1: ΚΑΥΣΙΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Εισηγητής : κ. Σ. Καλούδης).
 • Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής για «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων και  ογκωδών αντικειμένων Οθωνών» από 1η Οκτωβρίου 2018 έως 28 Φεβρουαρίου 2019 (Εισηγητής : κ. Σ. Καλούδης).
 • Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής για «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων και  ογκωδών αντικειμένων Μαθρακίου» από 1η έως 31 Μαρτίου 2019 (Εισηγητής : κ. Σ. Καλούδης).
 • Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής για «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων και  ογκωδών αντικειμένων Ερείκουσας»  από  1η Μαρτίου έως 30 Απριλίου 2019 (Εισηγητής : κ. Σ. Καλούδης).
 • Έγκριση 5ου πρωτοκόλλου παραλαβής της σύμβασης με Α.Π. 56765/30-11-2018 για την ¨Αποκομιδή απορριμμάτων και συντήρηση δικτύου με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 στις Δ.Ε. του Δήμου Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Σ. Καλούδης).
 • Εξειδίκευση πίστωσης του Κ.Α. 00.6733.001 «Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους  δημότες» για την έγκριση έκτακτης οικονομικής επιχορήγησης σε άπορο δημότη. (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
 • Έγκριση των υπ’ αριθμ. 26703, 26704, 26705, 26706, 26707 και 26708/13-06-2019 πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής των εργασιών «Ταχυμεταφορές εγγράφων» (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).
 • Έγκριση της υπ’ αριθμόν 13-17/13-05-2019 Αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέρκυρας περί της τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 (Α’ τρίμηνο) (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).
 • Έγκριση της υπ’ αριθμόν 16-21/10-06-2019 Αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέρκυρας περί αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2019 (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).
 • Ανάκληση  της υπ’ αριθμόν 5-247/8-4-19 Αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας και έκδοση νέας περί αντικατάστασης εγγυητικής επιστολής για την εξασφάλιση εμπρόθεσμης καταβολής ετήσιου ανταλλάγματος παραχώρησης του καταφύγιου τουριστικών σκαφών στη θέση ΑΛΥΠΑ Παλαιοκαστρίτσας Κέρκυρας» (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).
 • Έγκριση προσωρινής παραχώρησης δύο θέσεων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο για τη στάθμευση των υπηρεσιακών οχημάτων του εντός του δημοτικού χώρου στάθμευσης της Πλατείας Βίκτωρος Δούσμανη (Κάτω Πλατεία) (Εισηγήτρια : κ. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου).
 • Έγκριση για την εξειδίκευση της πίστωσης του Κ.Α. 00.6736.001 «Επιχορηγήσεις σε Πολιτιστικούς Συλλόγους & Σωματεία», προκειμένου να επιχορηγηθεί το Σωματείο «ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
 • Έγκριση για την εξειδίκευση πίστωσης του Κ.Α. 00.6736.001 «Επιχορηγήσεις σε Πολιτιστικούς  Συλλόγους & Σωματεία», προκειμένου να επιχορηγηθεί ο Πολιτιστικός – Σύλλογος «Πολιτιστικός – Περιβαλλοντικός Σύλλογος Ανεμομύλου Κέρκυρας» (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
 • Έγκριση πρακτικού οριστικής παραλαβής της σύμβασης με θέμα «Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού των Διευθύνσεων Διοίκησης, Οικονομικών, Καθαριότητας και Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Κέρκυρας» (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
 • Έγκριση πρακτικού οριστικής παραλαβής της σύμβασης με θέμα «Παροχή υπηρεσιών εκπόνησης πολιτικών και διαδικασιών για συμμόρφωση του Δήμου Κέρκυρας στις προβλέψεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων ΕΕ 2016/679 (GDPR) (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
 • Έγκριση των από 04-06-2019 πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής των υπηρεσιών ηχητικής κάλυψης για α) την εορτή των Θεοφανείων β) του ετήσιου μνημοσύνου του Έκτορα Γιαλοψού και γ) των εκδηλώσεων Πάσχα (Τελετή Ανάστασης/Πάρκο) (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
 • Έγκριση του από 04-06-2019 πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής «των υπηρεσιών βιντεοσκόπησης – φωτογράφησης εκδηλώσεων των καθιερωμένων τοπικών και εθνικών εορτών» (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
 • Έγκριση του από 04-06-2019 πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής «της υπηρεσίας ενοικίασης λεωφορείων για μεταφορές επισκεπτών στο νησί μας το Πάσχα 2019 καθώς επίσης για μεταφορές για τις εκδηλώσεις 20 & 21 Μαΐου 2019» (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
 • Έγκριση του από 04-06-2019 πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των εργασιών                 «Μυοκτονίας, Κωνωποκτονίας, Εντομοκτονίας, Απολυμάνσεων και Οφιοαπώθησης στο Δήμο Κέρκυρας» (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
 • Έγκριση του από 04.06.2019 πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά «την κάλυψη δαπάνης τετραημέρου εκδηλώσεων αστρονομίας με προβολές στο φορητό ψηφιακό πλανητάριο και παρατήρηση με τηλεσκόπιο» (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
 • Έγκριση χορηγήσεως παρατάσεως προθεσμίας λήξης της παροχής υπηρεσίας «Μυοκτονία, κωνωποκτονία, εντομοκτονία, απολυμάνσεις και οφιοαπώθηση στο Δήμο Κέρκυρας 2017-2018» (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
 • Έγκριση ονομασίας δημοτικής οδού στην περιοχή «Αλυκών Ποταμού» της Δ.Ε. Κερκυραίων σε οδό «Φοίνικα» σύμφωνα με το υπ΄ αριθμόν 1/22-04-2019 Πρακτικό της Επιτροπής του άρθρου 8 του ν. 3463/2006 Νομού Κέρκυρας.
 • Έγκριση του υπ’ αριθμόν 2-3/20-04-2017 πρακτικού της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με Συμβιβασμό (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).
 • Έγκριση του υπ’ αριθμόν 5-19/02-07-2015 πρακτικού της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με Συμβιβασμό (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).
 • Αποχαρακτηρισμός οικογενειακού τάφου με το καθεστώς της τριετίας στο Α΄ Δημοτικό Κοιμητήριο Κέρκυρας  (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
 • «Έγκριση για την εξειδίκευση πίστωσης του Κ.Α. 00.6421 «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινουμένων αιρετών» για τη μετάβαση του κ. Δημάρχου του Δήμου Κέρκυρας στην Αθήνα για συνάντηση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
 • Αποδοχή παραιτήσεως κ. Αλέξανδρου Φαϊτά από τη θέση του Προέδρου του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Κέρκυρας. Ορισμός νέου Πρόεδρου Δ.Σ. (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
 • Εκλογή, με τη διαδικασία της μυστικής ψηφοφορίας, μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

 

 

Μοιράσου το άρθρο: