Μετά από  ερώτηση, που υπέβαλε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξανδρος Αυλωνίτης, μέσα στα πλαίσια του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου προς τον αρμόδιο Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά με τον μη ορισμό αντιδημάρχων στα Διαπόντια Νησιά από την Δήμαρχο Κεντρικής Κέρκυρας, το υπουργείο απάντησε πως υποχρεωτικά θα πρέπει να οριστούν  αντιδήμαρχοι στις νησιωτικές κοινότητες. Το κείμενο της απάντησης είναι το εξής :

«Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, που κατέθεσαν οι Βουλευτές στους οποίους κοινοποιείται το παρόν, με Θέμα «Μη ορισμός αντιδημάρχων νησιωτικών δημοτικών κοινοτήτων», κατά λόγο αρμοδιότητας σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Στις διατάξεις της παρ.  1 του άρθρου 207 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει, ορίζεται ότι «Στη δημοτική κοινότητα που εκτείνεται στην εδαφική περιφέρεια ενός νησιού, ο δήμαρχος ορίζει αντιδήμαρχο σύμβουλο της πλειοψηφίας, ο οποίος έχει εκλεγεί στην εκλογική περιφέρεια όπου ανήκει η νησιωτική δημοτική κοινότητα και σε περίπτωση που δεν υπάρχει στην πλησιέστερη εκλογική περιφέρεια…».

Από τις εν λόγω διατάξεις προκύπτει ευθέως ότι σε όλους τους ανωτέρω νησιωτικούς δήμους υποχρεωτικά θα πρέπει να οριστούν αντιδήμαρχοι στις νησιωτικές κοινότητες για την άσκηση των ρητά οριζόμενων στην ανωτέρω παράγραφο αρμοδιοτήτων, πέραν της κάθε άλλη αρμοδιότητας που μπορεί ο/η δήμαρχος να τους μεταβιβάζει.

Επισημαίνεται δε ότι η χρήση του όρου «πλειοψηφίας» στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 207 του 9.3852/2010, όπως ισχύει, δεν αναφέρεται στην παράταξη του δημάρχου, αλλά στην πλειοψηφούσα παράταξη του δημοτικού συμβουλίου.»

Μοιράσου το άρθρο: