Αναβλήθηκε για τις 20 Μαρτίου  η εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων  που είχε καταθέσει ο πολιτιστικός σύλλογος Τεμπλονίου  κατά του ΣΥΔΙΣΑ, της ΠΙΝ, του Δήμου και του αντιδημάρχου καθαριότητας ζητώντας την προσωρινή παύση  της λειτουργίας της εγκατάστασης έως την αποκατάσταση. Η αναβολή ζητήθηκε από τους νομικούς εκπροσώπους Δήμου και Περιφέρειας καθώς δεν παρίστατο ο επιθεωρητής περιβάλλοντος.

Μοιράσου το άρθρο: