Σε συνέχεια της ανακοίνωσης του Γραφείου Καθημερινότητας του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων σχετικά με την καταγραφή των μονίμων κατοίκων της παλαιάς πόλης με σκοπό την παροχή θέσεων στάθμευσης, το ΔΣ του Συλλόγου Μονίμων Κατοίκων κοινοποιεί στα μέλη του και κάθε ενδιαφερόμενο διευκρηνιστικές πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία.

 

«Η επίλυση του προβλήματος στάθμευσής αποτελεί διαχρονικό αίτημα των μονίμων κατοίκων. Η ανάγκη ύπαρξης οργανωμένου σχεδίου κυκλοφορίας και στάθμευσης αναδείχθηκε με τον πλέον εμφατικό τρόπο στις δυο εκδηλώσεις που οργάνωσε ο Σύλλογος και αφορούσαν, η πρώτη την πολιτική προστασία της παλαιάς πόλης και η δεύτερη τα προβλήματα της παλαιάς πόλης με ομιλητή τον Δρ Αλκιβιάδη Πρέπη εμπειρογνώμονα της Unesco. Αναγνωρίζοντας την ανάγκη αυτή η Δήμαρχος, αποδεχόμενη προτάσεις που κατέθεσε το ΔΣ του Συλλόγου στην συνάντηση της 28ης Ιανουαρίου αλλά και σε συνδυασμό με το γενικότερο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας που προτίθεται να εφαρμόσει, ανέθεσε στο γραφείο καθημερινότητας να οργανώσει και να ξεκινήσει άμεσα την διαδικασία.

Σχέδιο επίλυσης του ζητήματος στάθμευσης και κυκλοφορίας Μονίμων Κατοίκων

Το σχέδιο περιλαμβάνει τρία στάδια.

  • Αρχικά θα γίνει καταγραφή των μονίμων κατοίκων και των οχημάτων τους με σκοπό την έκδοση ειδικού σήματος – κάρτας μονίμου κατοίκου.
  • Παράλληλα ομάδα εργασίας αποτελούμενη από εκπρόσωπους του Δήμου, της πυροσβεστικής και του Συλλόγου Μονίμων Κατοίκων, θα καταγράψουν τα σημεία που μπορούν να σταθμεύουν οι μόνιμοι κάτοικοι με βάση τον προτεινόμενο χάρτη που παρέδωσε το ΔΣ του συλλόγου στη Δήμαρχο.
  • Τέλος θα καθοριστούν οι θέσεις στάθμευσης ανά περιοχή της παλιάς πόλης.

Θα υπάρχει μέριμνα ώστε τις εντός του στενού αστικού πυρήνα της παλιάς πόλης θέσεις στάθμευσης (Καμπιέλο, Αγ Πατέρες, Εβαραική,Σπηλιά, κλπ) να λάβουν με προτεραιότητα μόνιμοι  κάτοικοι με δυσκολία στη μετακίνηση ενώ οι υπόλοιποι θα σταθμεύουν σε χώρους περιμετρικά (Πλατεία Σπιανάδα, Μουράγια, Σπηλιά, Ιόνιος Βουλή κλπ).

Ποιους κατοίκους αφορά.

Η διαδικασία αφορά μόνο τους μονίμους κατοίκους της παλιάς πόλης, της περιοχής δηλαδή που περικλείεται από τις οδούς: Ακαδημίας (εκατέρωθεν της οδού μετά του Προμαχώνα Ραϋμόνδου και της οδού Δαλιέτου), Αγωνιστών Πολυτεχνείου, Ελευθερίας, Καποδιστρίου, Αρσενίου, Δόνζελοτ, Πατριάρχου Αθηναγόρα, Ελευθερίου Βενιζέλου, Λοχαγού Σπυρίδωνος Βλάϊκου (τάφρος Νέου Φρουρίου), Σταματίου Δεσύλλα και Ασπιώτη.

Η Διαδικασία έκδοσης καρτών

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου, σε κάθε μόνιμο κάτοικο της ανωτέρω περιοχής παρέχονται δυο τρόποι για να υποβάλει τη σχετική αίτηση και να καταγράψει την ιδιότητά του.

  1. Στο Γραφείο Καθημερινότητας του Δήμου, στην οδό Καλοχαιρέτου 3 (πίσω από την Alpha Bank)
  2. Ηλεκτρονικά με αποστολή των δικαιολογητικών στην διεύθυνση vmayordl@corfu.gov.gr

Έναρξη διαδικασίας και ώρες λειτουργίας γραφείου

Έναρξη Δευτέρα 23.03.2020  Υποβολή αιτήσεων καθημερινά από Δευτέρα έως Πέμπτη και ώρες 09:00-13:00

Δικαιολογητικά

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την διαδικασία αυτή είναι τα ελάχιστα που μπορούσε να ζητηθούν ώστε αφενός να μην ταλαιπωρηθούν οι πολίτες, αφετέρου η διαδικασία να είναι απλή και γρήγορη. Απαιτούνται μόνο δυο έγγραφα και μια αίτηση – υπεύθυνη δήλωση. Πρέπει να κατατεθούν:

α. Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση (παρέχεται από το Δήμο και το Σύλλογο)

β. Φωτοτυπία Δελτίου Ταυτότητας

γ. Τελευταίο Ε1

Σχετικά με το έντυπο Ε1 (φορολογική δήλωση) οι πολίτες πρέπει να διαγράψουν – αποκρύψουν το σύνολο των δεδομένων αυτού με εξαίρεση τον Πίνακα 1 – Στοιχεία φορολογουμένου (πρώτη σελίδα κορυφή εντύπου) και τον πίνακα 5.1 α & γ (τρίτη σελίδα, ο πίνακας με την κύρια κατοικία και τα αυτοκίνητα). Με αυτό τον τρόπο ο πολίτης δεν γνωστοποιεί στο δήμο ευαίσθητα προσωπικά και οικονομικά δεδομένα, παρά μόνο τα αναγκαία για την πιστοποίηση της κατοικίας και των οχημάτων του.

Ο Σύλλογος έλαβε διαβεβαίωση ότι στις λίγες περιπτώσεις που δεν προκύπτουν από το Ε1 τα δεδομένα που απαιτούνται για την πιστοποίηση του μονίμου κατοίκου (πχ κάτοικοι που εγκαταστάθηκαν στην Παλιά Πόλη μετά την 31/12/2018 ή για αγορά νέου οχήματος κλπ), θα παραλαμβάνονται αιτήσεις με εναλλακτικά κατά περίπτωση δικαιολογητικά (πχ μισθωτήριο συμβόλαιο, νέα άδεια κυκλοφορίας κλπ).

Ο Σύλλογος έχει την πρόθεση να διοργανώσει εκδήλωση ενημέρωσης των μελών του σχετικά με το σχέδιο στην οποία θα παρέχει πληροφορίες και για την διαδικασία υποβολής αιτήσεων. Ήδη είχε προγραμματιστεί αυτή να γίνει μαζί με την Γενική  συνέλευση του συλλόγου η οποία αναβλήθηκε λόγο των εξελίξεων με τον κορονοιό.

Σε κάθε περίπτωση το ΔΣ του συλλόγου θα μεριμνήσει για την παροχή κάθε δυνατής βοήθειας.

Οι κάτοικοι μπορούν να ενημερώνονται για τις εξελίξεις στη διαδικασία αλλά και να υποβάλουν ερωτήματα στις σελίδες του συλλόγου:

https://www.facebook.com/syllogosmonimonkatoikonpalaiaspoliskerkyras

https://www.facebook.com/groups/monkapapolker

Μοιράσου το άρθρο: