Ολοκληρώθηκε η υποβολή των αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων για τον «2ο Κύκλο Επιχειρηματικότητας» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων υποβλήθηκαν συνολικά 19 αιτήσεις που αφορούν σε επενδυτικά σχέδια τόσο στον ξενοδοχειακό κλάδο όσο και στον δευτερογενή τομέα, με το συνολικό κόστος των επενδύσεων να ανέρχεται στα 27.532.049,08 ευρώ.
Ειδικότερα στη Ζάκυνθο κατατέθηκαν συνολικά 12 αιτήσεις που αφορούν σε εκσυγχρονισμό, δημιουργία, ίδρυση και ανέγερση ξενοδοχείων συνολικής επένδυσης 18.656.694,77 ευρώ. Στην Κέρκυρα υποβλήθηκαν πέντε αιτήσεις που αφορούν στον ξενοδοχειακό κλάδο, με το κόστος της επένδυσης να διαμορφώνεται στα 7.208.184,85 ευρώ.
Στην Κεφαλονιά κατατέθηκε μία αίτηση για αναβάθμιση υφιστάμενου ξενοδοχείου, κόστους επένδυσης 1.153.577,72 ευρώ. Τέλος στη Λευκάδα υποβλήθηκε μια αίτηση που αφορά στον δευτερογενή τομέα και συγκεκριμένα σε ίδρυση μονάδας παραγωγής προϊόντων αρτοποιίας και παγωτού, με το κόστος της επένδυσης να φτάνει τις 513.591,74 ευρώ.

Μοιράσου το άρθρο: