Τον αποτροπιασμό του για τα τελευταία γεγονότα των πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν στον χώρο διαχείρισης των απορριμμάτων στην Κέρκυρα, στους Παξούς, και την Κεφαλονιά, τα οποία γεννούν έντονη ανησυχία και υποψίες, εξέφρασε κατά πλειοψηφία το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων στην τακτική συνεδρίασή του, που πραγματοποιήθηκε χθες Κυριακή, με τηλεδιάσκεψη.

Σύμφωνα με το ψήφισμα:

  • Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, δηλώνει ότι με τη συμμετοχή της στον νέο διαβαθμιδικό Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, διαβεβαιώνει ότι με την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την πλήρη ανάληψη των αρμοδιοτήτων του νέου Φορέα, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και η ευθύνη των χώρων της διαχείρισης των απορριμμάτων στους χώρους όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων, θα εισηγηθεί κατά προτεραιότητα στο Δ.Σ. του νέου Φορέα, να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα, για τον πλήρη έλεγχο και φύλαξη των χώρων των εγκαταστάσεων αυτών.

Στόχος είναι να αποφευχθούν στο μέλλον ανάλογα συμβάντα, είτε εκ τύχης είτε εκ δολίων πράξεων προερχόμενα, με στόχο την προστασία όχι μόνο των εγκαταστάσεων αυτών, αλλά κυρίως την προστασία της υγείας των κατοίκων των νησιών μας όπου αυτές λειτουργούν και θα λειτουργούν στο μέλλον, υπό τη μορφή σύγχρονων εργοστασίων διαχείρισης.

Ο νέος Περιφερειακός ΦΟΔΣΑ θα προτείνει επίσης την δημιουργία Παρατηρητηρίου για την διενέργεια τακτικών ατμοσφαιρικών μετρήσεων σε συνεργασία με αρμόδια πιστοποιημένα ερευνητικά κέντρα.

Μοιράσου το άρθρο: