Πραγματοποιήθηκε χθες συνάντηση του νεοσύστατου διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου γονέων του 4ου Λυκείου με την δήμαρχο Κεντρικής Κέρκυρας.

Συγκεκριμένα, ζητήθηκε η αποπεράτωση του σχολικού συγκροτήματος όπου θα μεταστεγαστεί το σχολείο εντός της ταχθείσης χρονικής προθεσμίας, και η απεμπλοκή της παράδοσης του έργου αυτού από το υποέργο της προμήθειας σχολικού εξοπλισμού, έτσι ώστε με την παράδοση των κτιρίων να γίνει η άμεση μεταστέγαση των παιδιών.

Η δήμαρχος διαβεβαίωσε πως οι εργασίες στο εργοτάξιο συνεχίζονται κανονικά, είναι όλες εντός των χρονοδιαγραμμάτων, το σχολείο βρίσκεται στην τελική φάση ολοκλήρωσής του και θα παραδοθεί κανονικά. Επισήμανε δε πως το υποέργο για τον σχολικό εξοπλισμό καθώς και άλλη εργολαβία για διαμόρφωση της οδού πρόσβασης στο νέο σχολικό συγκρότημα δε θα εμποδίσουν τη μετεγκατάσταση των παιδιών στο σχολείο τους.

Σχετικά με το θέμα επιπλέον καθαρίστριας κατά τις ώρες λειτουργίας του σχολείου, η δήμαρχος απάντησε πως ήδη έχει τελειώσει ο διαγωνισμός για προσλήψεις καθαριστριών και άμεσα θα διατεθεί μία επιπλέον καθαρίστρια.

Μοιράσου το άρθρο: