Ανακοίνωσε με την οποία παραθέτει τα αποτελέσματα ικανοποίησης των χρηστών των παρεχομένων υπηρεσιών στο νοσοκομείο της Κέρκυρας έστειλε η διοίκηση του νοσοκομείου σήμερα.
Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Στο πλαίσιο της διερεύνησης και αξιολόγησης του βαθμού ικανοποίησης των χρηστών των παρεχόμενων υπηρεσιών των Υγειονομικών Μονάδων και με δεδομένη τη συχνή αναφορά στα ΜΜΕ, αλλά και στην κοινωνία, για το αν τελικά από το νοσοκομείο παρέχονται υπηρεσίες που ικανοποιούν τους ασθενείς το Γ.Ν. Κέρκυρας, προέβη στην αξιολόγηση της ικανοποίησης των χρηστών από τις παρεχόμενες υπηρεσίες στο Νοσοκομείο.

Ως εργαλείο αξιολόγησης χρησιμοποιήθηκε το προτυποποιημένο ερωτηματολόγιο ικανοποίησης εξωτερικών ασθενών του Υ.Υ, για την χρονική περίοδο 1/1/19-30/6/19. Υπενθυμίζουμε ότι το σχετικό ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και διαμορφώθηκε και διανέμεται στο νοσοκομείο από το 2017 και συλλέγεται σε ειδικά κουτιά που έχουν τοποθετηθεί σε διάφορα σημεία του νοσοκομείου. Αποτελεί ίσως το σημαντικότερο εργαλείο για να μπορέσει η διοίκηση να εντοπίσει τις αδυναμίες του νοσοκομείου, όπως αυτές αναφέρονται βάση των αναγκών των ασθενών, με σκοπό να προβεί στις απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις, όπου απαιτείται.

Η μελέτη αφορούσε κυρίως το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ), στο οποίο έχουν πραγματοποιηθεί σημαντικές παρεμβάσεις στο πλαίσιο αναβάθμισης και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών (εφαρμογή συστήματος διαλογής με εκπαιδευμένο προσωπικό, διαχωρισμός των ιατρείων χειρουργικού και παθολογικού τομέα, αύξηση των κλινών βραχείας νοσηλείας, σημαντική ενίσχυση και στελέχωση με ιατρικό & νοσηλευτικό προσωπικό, λειτουργία αυτόνομων χειρουργείων εντός του χώρου, κ.ο.κ.).

Συνοπτικά, από την ανάλυση προκύπτει ότι ο βαθμός ικανοποίησης των χρηστών των υπηρεσιών υγείας του Γ.Ν. Κέρκυρας κυμαίνεται γενικά σε ικανοποιητικά επίπεδα.

Ωστόσο, στόχο της Διοίκησης αποτελεί η συνεχής αξιολόγηση και η λήψη απαραίτητων διορθωτικών παρεμβάσεων για την ποιοτική αναβάθμιση και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών από το Νοσοκομείο μας.

Η πλήρης ανάλυση της μελέτης θα παρουσιαστεί στην 4η Νοσηλευτική Διημερίδα που θα γίνει στις 11&12/10/19 από το Γραφείο Εκπαίδευσης της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Γ.Ν. Κέρκυρας.

Μοιράσου το άρθρο: