Υπογράφτηκαν σήμερα  από το Δήμαρχο Κέρκυρας Κώστα  Νικολούζο και την ανάδοχο εργολάβο “ Μίαρη Αρσ. Μιχαήλ” δύο συμβάσεις  έργων:

  1. “ Αγροτική οδοποιία, συντήρηση και βελτίωση  δημοτικού οδικού δικτύου, που εξυπηρετεί την πρόσβαση  των πυροσβεστικών οχημάτων στις Δ.Ε Μελιτειέων, Κορισσίων , Λευκιμμαίων” προϋπολογισμού  93.706.55. Η διάρκεια του έργου καθορίζεται σε 6 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

2.”Αγροτική Οδοποιία  Δ.Ε Κερκυραίων και Φαιάκων, ο  προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 54.264,00 ευρώ. Η  διάρκεια του έργου καθορίζεται σε 4 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Μοιράσου το άρθρο: