Συνεδρίαση – δια περιφοράς – θα πραγματοποιήσει το Δημοτικό συμβούλιο Βόρειας Κέρκυρας την Τρίτη 31 Μαρτίου 2020 και από τις 12:00 μέχρι τις 15:00.
Η ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1. Αίτημα προς τον Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων για προκήρυξη, διεξαγωγή και διενέργεια εκλογών στην Κοινότητα Αυλιωτών, σύμφωνα με την παρ. 8 του αρθ. 11 του Ν. 4674/2020 (Εισηγητές: Νικόλαος Μουζακίτης και Δημήτριος Πέρρος)
2. Ορισμός τριών τακτικών και τριών αναπληρωματικών Δημοτικών Συμβούλων (δυο και δυο από την πλειοψηφία και ένας κι ένας από τη μειοψηφία) ως μέλη στο Δ.Σ. της Διαδημοτικής Δ.Ε.Υ.Α. Κέρκυρας.
3. Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης προθεσμίας της με υπ’ αριθμό 1881/10.12.2019 Σύμβασης για την εκτέλεση της προμήθειας ψυχρού ασφαλτομίγματος για τις επισκευές των φθορών των οδοστρωμάτων Δήμου Βόρειας Κέρκυρας
4. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής, περί Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας οικονομικού έτους 2020 (κορωναϊός).
5. Αναπροσαρμογή τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού (καταληκτική ημερομηνία 31.03.2020)
Α. Ενοποίηση τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού
Β. Μείωση των τελών στις κοινωνικά ευαίσθητες ομάδες.
6. Ορισμός νέου/νέας Δημοτικού Συμβούλου ως αναπληρωματικό μέλος στο Δ.Σ του ΣΥΝ. ΚΟΙ. Π.Ε.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι πρέπει να στείλουν τις απόψεις τους εγγράφως στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δημοτικού Συμβουλίου marilena.tzora@1354.syzefxis.gov.gr μέχρι τις 10:00 το πρωί της Τρίτης.

Μοιράσου το άρθρο: