Ερώτηση προς τους υπουργούς Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης για το θέμα της χορήγησης χαμηλότοκων δανείων έως 5.000 ευρώ και σε απλούς αγρότες από το Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης κατέθεσε ο βουλευτής Ροδόπης του Κιν.Αλ. ο κος Ιλχάν Αχμέτ. «Πρόκειται για δάνεια με στόχο την χρηματοδότηση δαπανών ή την αντιστάθμιση προσωρινών απωλειών που θα δοθούν έτσι κι αλλιώς σε αγροτικές επιχειρήσεις.» δήλωσε ο βουλευτής και σημείωσε πως «Το θέμα είναι να μπορέσουν να ενταχθούν σε αυτά και απλοί αγρότες χαμηλών εισοδηματικών κριτηρίων και με μεγάλες εισοδηματικές απώλειες το τελευταίο χρονικό διάστημα.»

Το 2020, οι χώρες της Ε.Ε. θα μπορούν να χρησιμοποιούν τα υπόλοιπα χρήματα του ΕΓΤΑΑ (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης) για πληρωμές έως 5.000 ευρώ ανά αγρότη και 50.000 ευρώ ανά μικρομεσαία επιχείρηση».Σύμφωνα με τον κο Ιλχάν Αχμέτ «πρόκειται για ισχυρό χρηματοδοτικό εργαλείο για την χώρα μας που θα αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα ώστε να μπορούν να εκταμιευθούν από τις συνεργαζόμενες τράπεζες χαμηλότοκα δάνεια εγγυημένα από τα Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης.»

Όπως υποστηρίζει ο Θρακιώτης πολιτικός με την τροποποίηση που προτείνει η Επιτροπή, το Ταμείο αυτό θα εξυπηρετεί και άλλες δαπάνες εκτός από τις επενδυτικές δικαιούχων Σχεδίων Βελτίωσης και Μεταποίησης. Αρκεί να το προβλέψουν αυτό και οι εδώ αρχές.

«Παράλληλα, με το δεύτερο αυτό πακέτο στήριξης δίνεται η δυνατότητα στα κράτη μέλη να ανακατανείμουν τα μη χρησιμοποιηθέντα κονδύλια στο πλαίσιο των προγραμμάτων τους αγροτικής ανάπτυξης (ΠΑΑ), αντί να τα επιστρέψουν στον προϋπολογισμό της ΕΕ.»

Οι αρμόδιοι Υπουργοί, Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Ανάπτυξης& Επενδύσεων ερωτώνται από τον βουλευτή της Ροδόπης εάν:
Α) Προτίθεστε να περιλάβετε αγρότες, ακόμα και χαμηλών εισοδηματικών κριτηρίων, που αναζητούν χρηματοδότηση δαπανών ή την αντιστάθμιση προσωρινών απωλειών τους από το Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης, ώστε να μπορέσουν να εκταμιευθούν από τις συνεργαζόμενες τράπεζες χαμηλότοκα δάνεια εγγυημένα από τα Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης;
Β) Σκοπεύετε να αξιοποιήσετε την δυνατότητα ανακατανομής μη χρησιμοποιηθέντων κονδυλίων στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ), αντί να επιστραφούν στον προϋπολογισμό της ΕΕ;

Μοιράσου το άρθρο: