Επισκέψεις σε χώρους εργασίας πραγματοποιεί η Ένωση Ιδιωτικών Υπαλλήλων Κομοτηνής-ΕΝΔΙΥΚ-, προκειμένου να ενημερώσει τους εργαζόμενους για τα όσα νέα θα ισχύσουν, με την εφαρμογή του προγράμματος ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ και για τους εργοδότες που θα αποφασίσουν να ενταχθούν.
Σύμφωνα με τροπολογία οι εργαζόμενοι, εφόσον ενταχθούν στο πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, -σε πολύ αδρές γραμμές- δεν θα κινδυνεύουν με απόλυση, ωστόσο, θα μειωθεί ο χρόνος εργασίας τους και ο μισθός τους κατά 20%.

Τις ασφαλιστικές εισφορές όσων ενταχθούν στον Μηχανισμό θα τις καλύπτει ο εργοδότης επί του ονομαστικού μισθού των εργαζομένων. Αν ο μισθός υπολείπεται του κατώτατου, θα αναπληρώνεται η διαφορά από το Δημόσιο, ενώ κατ’ αναλογία καθορίζεται και το ύψος του δώρου Χριστουγέννων και του επιδόματος αδείας.

Μιλώντας στην ΕΡΤ Κομοτηνής ο πρόεδρος της ΕΝΙΔΙΚ, Ευάγγελος Ευαγγελόπουλος, τόνισε πως η πανδημία του κορονοϊού…ήταν κάτι σαν βούτυρο στο ψωμί του ΣΕΒ, που ήθελε ελαστικοποίηση ωραρίου, συμπίεση μέσου μισθού προς τα όρια του κατώτατου.
Τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις με την εκ περιτροπής εργασία, τις εφαρμόζουν και επιχειρήσεις που δεν υπέστησαν ζημιές-αλλά μπορεί να έχουν και υπερκέρδη, από άλλες χρονιές-.
Ο κ. Ευαγγελόπουλος φάνηκε δύσπιστος ως προς την κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών από τους εργοδότες…όπως και η προσωρινότητα του μέτρου. «Θα το δούμε πως θα κυλήσει», υπογράμμισε.
Ο κ. Ευαγγελόπουλος κάλεσε τους εργαζόμενους σε εγρήγορση και σε στροφή προς τα συνδικάτα τους, στοχεύοντα στην οργάνωση και την δική τους πάλη και διεκδίκηση όχι μόνο για τα εργασιακά τους θέματα, αλλά και γενικά για δημόσια Υγεία, για ρεύμα, νερό, διαδίκτυο για όλους. «Διεκδίκηση για συνολικά αιτήματα που θα στοχεύουν στην βελτίωση της καθημερινότητας και όχι αγώνας μόνο για ένα πιάτο φαγητό», τόνισε καταλήγοντας ο κ. Ευαγγελόπουλος.

η συνέντευξη του κ. Ευαγγελόπουλου στην ΕΡΤ Κομοτηνής

Aναλυτικότερα, στα βασικά της σημεία η τροπολογία προβλέπει τα εξής:
■ Aπό 15/6 έως και 15/10 όλοι οι εργοδότες μπορούν να μειώνουν έως και κατά 50% τον χρόνο εβδομαδιαίας εργασίας του προσωπικού τους και το Δημόσιο να καλύπτει το 60% των απωλειών του μισθού. Για το ίδιο χρονικό διάστημα παύει η δυνατότητα του εργοδότη να θέτει με διευθυντικό δικαίωμα το προσωπικό του στη διαδικασία ασφαλούς λειτουργίας της επιχείρησης, ώστε να μη λειτουργεί ως αντικίνητρο για την εφαρμογή του Μηχανισμού.
■ Οι εργοδότες που θα ενταχθούν στη «Συν-Εργασία» θα μπορούν να προβαίνουν σε μείωση του χρόνου εβδομαδιαίας εργασίας μέχρι και 50%, είτε για μέρος είτε για το σύνολο των εργαζομένων, ανάλογα με τις λειτουργικές τους ανάγκες. Η μείωση του χρόνου δεν μεταβάλλει τη σύμβαση εργασίας. Εφαρμόζεται βέβαια σε εργαζομένους με εξαρτημένη σχέση εργασίας, πλήρους απασχόλησης, για τμήμα ή για το σύνολο του προσωπικού.
■ Το Δημόσιο θα χρηματοδοτεί το 60% των καθαρών αποδοχών των εργαζομένων, που αντιστοιχούν στον χρόνο κατά τον οποίο δεν εργάζονται. Τις ασφαλιστικές εισφορές όσων ενταχθούν στον Μηχανισμό θα τις καλύπτει ο εργοδότης επί του ονομαστικού μισθού των εργαζομένων. Αν ο μισθός υπολείπεται του κατώτατου, θα αναπληρώνεται η διαφορά από το Δημόσιο, ενώ κατ’ αναλογία καθορίζεται και το ύψος του δώρου Χριστουγέννων και του επιδόματος αδείας.
■ Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλες οι επιχειρήσεις, συνεχούς ή εποχικής λειτουργίας, ανεξαρτήτως ΚΑΔ, υπό την προϋπόθεση ότι παρουσιάζουν μείωση κατά 20%, τουλάχιστον, του κύκλου εργασιών ΦΠΑ σε σχέση με τον κύκλο εργασιών αναφοράς, ανάλογα με τον μήνα ένταξης στη ρύθμιση.
■ Προβλέπεται η αναστολή συμβάσεων και η ειδική αποζημίωση των 534 ευρώ (από 1/6 έως 30/9/20) για μέρος ή για όλους τους εποχικά επαναπροσλαμβανόμενους κατά το 2020 που απασχολήθηκαν το 2019 με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε κύρια ή μη κύρια ξενοδοχειακά και τουριστικά καταλύματα. Ανάλογο δικαίωμα έχουν και οι εργαζόμενοι-οδηγοί τουριστικών λεωφορείων. Σε αυτές τις περιπτώσεις απαγορεύονται οι απολύσεις.
■ Οι εποχικά εργαζόμενοι στους κλάδους τουρισμού και επισιτισμού, που απασχολήθηκαν το 2019 με πλήρη ή μερική απασχόληση και λάμβαναν εποχικό επίδομα ανεργίας από τον Σεπτέμβριο του 2019 έως τον Φεβρουάριο του 2020, εφόσον παραμένουν εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ θα συνεχίσουν να λαμβάνουν αποζημίωση ίση με το τελευταίο επίδομα για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο. Οσοι εξ αυτών προσληφθούν με μερική απασχόληση από την 1η Ιουνίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου, η κάλυψη των ασφαλιστικών τους εισφορών θα γίνει από το Δημόσιο.
■ Οι εργαζόμενοι γονείς, μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους με αίτησή τους και ύστερα από συμφωνία με τον εργοδότη μπορούν να εργαστούν με μείωση συμβατικού ωραρίου μέχρι και 25%, χωρίς ανάλογη μείωση των αποδοχών τους. Σε αυτήν την περίπτωση απασχολούνται πέραν του ωραρίου τους σε άλλες εργάσιμες ημέρες σε χρόνο που συμφωνείται μεταξύ των μερών.
■ Εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις των οποίων η λειτουργία ανεστάλη με εντολή δημόσιας αρχής, που είχαν εξαιρεθεί από τον ειδικό μηχανισμό στήριξης ως διατελούντες σε νόμιμη άδεια, όπως άδεια ασθενείας, άδεια μητρότητας ή εξάμηνη ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας, δικαιούνται από την 1/5 μέχρι την ημερομηνία λήξης της αναστολής, ειδικής αποζημίωσης, εφόσον η άδειά τους έληξε κατά τη διάρκεια αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης με εντολή δημόσιας αρχής.

Μοιράσου το άρθρο: