Η Συνέλευση του Τμήματος Γ.Φ.Π.Π.Χ. του ΔΠΘ κατά την 1η τακτική της συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 16-9-2020, αφού έλαβε υπ’ όψιν την από 4-9-2020 (Αρ. 115744/Ζ1) Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα την «Λειτουργία των Α.Ε.Ι. και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά την λειτουργία τους» και μετά από διεξοδική συζήτηση για το θέμα αποφάσισε ομόφωνα, με τη σύμφωνη γνώμη και ψήφο των μελών ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και των εκπροσώπων του Συλλόγου Φοιτητών, η διδασκαλία του συνόλου των μαθημάτων του προπτυχιακού προγράμματος χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 να διεξαχθεί εξ αποστάσεως.

Κύρια αιτία για τη λήψη της απόφασης, σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος, αποτέλεσε «η διαπίστωση της αδυναμίας να τηρηθούν όσα υποδεικνύονται στην προαναφερθείσα ΚΥΑ» όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Όπως τονίζεται στην απόφαση: 1)οι διαθέσιμοι χώροι διδασκαλίας δεν μπορούν να καλύψουν τις διδακτικές ανάγκες του Τμήματος υπό τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ,ελάχιστα γνωστικά αντικείμενα συγκεντρώνουν δηλώσεις λιγότερες των 50,

2) η παλαιότητα του χώρου και των εγκαταστάσεων καθιστά δύσκολη την τήρηση των κανόνων προστασίας, 3)η διεξαγωγή μαθημάτων σε άλλους προσφερόμένους χώρους, εκτός Τμήματος, δεν ενδείκνυται καθώς πολλά εξ αυτών υποστηρίζονται από συγκεκριμένη υλικοτεχνική υποδομή (π.χ. διδασκαλία και εκμάθηση των γλωσσών).

Μοιράσου το άρθρο: