Δεν είναι στις προθέσεις της Διεύθυνσης των ΕΛΤΑ η αναστολή λειτουργίας του Ταχυδρομικού Καταστήματος Ιάσμου, το οποίο λειτουργούσε με έναν υπάλληλο, μετά την συνταξιοδότηση των δύο υπαλλήλων, σύμφωνα με απάντηση της διευθύντριας κας Κατερίνας Φάρου σε επιστολή του δημάρχου Οντέρ Μουμίν . Στην ίδια απάντηση σημειώνεται ότι πρόσφατα ενισχύθηκε με την απόσπαση υπαλλήλου από πλησιέστερο Κατάστημα και παρέχει όλες τις ταχυδρομικές υπηρεσίες συναλλαγής και διανομής, με πλήρες ωράριο. Τονίζεται δε ότι γίνονται προσπάθειες ώστε να βρεθεί οριστική λύση για το πρόβλημα που προέκυψε και να διασφαλιστεί η ομαλή ταχυδρομική εξυπηρέτησης.

Η επιστολή-απάντηση της Διευθύντριας έχει ως εξής:
Απαντώντας στην 244/08-01-2020 επιστολή σας, αναφορικά με την λειτουργία του Ταχυδρομικού Καταστήματος Ιάσμου, σας πληροφορούμε τα εξής: Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, είναι Φορέας Παροχής Καθολικών Ταχυδρομικών Υπηρεσιών σε όλη την χώρα και λειτουργούν ως Ανώνυμη Εταιρεία, σε ανταγωνιστικό περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό αναπτύσσουν και υποστηρίζουν το Ταχυδρομικό Δίκτυο κατά τρόπο ώστε οι κανονιστικές υποχρεώσεις να εξασφαλίζονται με τον πιο αποτελεσματικό, σε κάθε περίπτωση τρόπο.

Ειδικότερα, τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ παρακολουθούν πανελλαδικά τις δημογραφικές, κοινωνικές και διοικητικές αλλαγές που συντελούνται, αξιολογούν τα νέα δεδομένα και όπου απαιτείται, επαναπροσδιορίζουν και επανασχεδιάζουν τον τρόπο λειτουργίας του Ταχυδρομικού Δικτύου, το οποίο περιλαμβάνει τα Ταχυδρομικά Καταστήματα, τα Ταχυδρομικά Πρακτορεία, τους Αγροτικούς Διανομείς κλπ, στοχεύοντας πάντα στη βέλτιστη Ταχυδρομική εξυπηρέτηση των πολιτών.

Το Ταχυδρομικό Κατάστημα Ιάσμου λειτουργούσε με έναν υπάλληλο, μετά την συνταξιοδότηση των δύο υπαλλήλων. Ωστόσο σας γνωρίζουμε ότι δεν είναι στις προθέσεις μας η αναστολή λειτουργίας του Καταστήματος και πρόσφατα ενισχύθηκε με την απόσπαση. υπαλλήλου από πλησιέστερο Κατάστημα και παρέχει όλες τις ταχυδρομικές υπηρεσίες συναλλαγής και διανομής, με πλήρες ωράριο. Στο πλαίσιο του υπηρετούντος προσωπικού στην ευρύτερη περιοχή, γίνονται προσπάθειες ώστε να βρεθεί οριστική λύση για το πρόβλημα που προέκυψε και να διασφαλιστεί η ομαλή ταχυδρομική εξυπηρέτησης .

Τέλος, σας διαβεβαιώνουμε ότι, τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ, ως Φορέας Παροχής Καθολικών Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, παρακολουθούν το ταχυδρομικό δίκτυο της περιοχής όπως άλλωστε γίνεται με όλες τις περιοχές της χώρας και μεριμνούν πάντοτε για την ικανοποίηση των ταχυδρομικών αναγκών της.
Με τιμή
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΦΑΡΟΥ

Μοιράσου το άρθρο: