Συνεχίζεται η λειτουργία του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Αρριανών, στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.

Τα προγράμματα διοργανώνουν ο Δήμος, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης.

Στο Κέντρο θα δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

Αγροτική Επιχειρηματικότητα – Marketing Αγροτικών Προϊόντων.
Βιολογικά Προϊόντα: Παραγωγή – Πιστοποίηση – Διάθεση.
Επαγγελματική ενεργοποίηση ανέργων γυναικών.
Ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media).
Αγγλικά για το χώρο εργασίας.
Γλωσσικές δεξιότητες.
Συμβουλευτική σε εξειδικευμένα θέματα (σχολικός εκφοβισμός, διαδίκτυο, πρόληψη εξαρτήσεων, διατροφή κ.λπ.)
Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.
Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής:
Τηλ: 2531352841, -833
Διεύθυνση: Φιλλύρα ΤΚ 69300
Email: an.kostenidou@0924.syzefxis.gov.gr

Μοιράσου το άρθρο: