Την απαλλαγή των επιχειρήσεων που διέκοψαν ή περιόρισαν τη λειτουργία τους λόγω των μέτρων της αποτροπής της διασποράς του κορονοϊου από τέλη κατάληψης κοινοχρήστων χώρων και από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Κομοτηνής κατά την τελευταία του συνεδρίαση για όσο διάστημα ισχύουν οι περιορισμοί. Σύμφωνα με ανακοίνωση της προέδρου του ΔΣ της κας Κλεοπάτρας Στογιαννίδου η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στις 6 Απριλίου 2020 δια περιφοράς και στην οποία σε σύνολο 41 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες και συμμετείχαν κατά τον ορισθέντα νόμιμο τρόπο 40 Δημοτικοί Σύμβουλοι.

Αποφάσισε για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

Η πρόεδρος του ΔΣ κα Κλεοπάτρα Στογιαννίδου

Εγκρίθηκαν ομόφωνα τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Έγκριση ή μη απαλλαγής επιχειρήσεων που διακόπτουν ή περιορίζουν τη λειτουργία τους λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 από τέλη κατάληψης κοινοχρήστων χώρων για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί και σε περίπτωση παρατάσεώς τους κατά το χρονικό διάστημα αυτής (υπ΄ αριθ. 119/2020 Α.Ο.Ε.).
Έγκριση ή μη απαλλαγής επιχειρήσεων που διακόπτουν την λειτουργία τους λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί (υπ’ αριθ. 120/2020 Α.Ο.Ε.).
4. Μερική αναμόρφωση του εν χρήσει προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2020 για 4η φορά (υπ’ αριθ. 121/2020 Α.Ο.Ε.).
5. Μερική αναμόρφωση του εν χρήσει προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2020 για 5η φορά
7. Έγκριση ή μη μερικής αναμόρφωσης του εν χρήσει προϋπολογισμού του κληροδοτήματος Ν. Πίσσα του Δήμου Κομοτηνής οικ. έτους 2020 για 1η φορά.
8. Έγκριση ή μη μερικής αναμόρφωσης του εν χρήσει προϋπολογισμού του κληροδοτήματος «Φ.ΠΟΛΥΖΟΠΟΥΛΟΥ» του Δήμου Κομοτηνής οικ. έτους 2020 για 1η φορά.
9. Παραλλαγή δικτύου ΔΕΗ και ηλεκτροδοτήσεις ακινήτων σε περιοχές ευθύνης Δήμου Κομοτηνής.
10. Αναθεώρηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής (υπ’ αριθ. 5/2020 ΑΕΠΖ)» (με ψήφους 39 υπέρ επί των καταμετρούμενων ψήφων) γνωμοδοτώντας θετικά επί της πρότασης αναθεώρησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου ΒΙΠΕ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ.
11. Έγκριση δωρεάς ιατρικού εξοπλισμού υλικού στο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής για την αντιμετώπιση της πανδημίας του COVID-19.
Επίσης, το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Μερική αναμόρφωση του εν χρήσει προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2020 για 3η φορά (υπ’ αριθ. 81/2020 Α.Ο.Ε.)» εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (με ψήφους 39 υπέρ έναντι 1 κατά), ενώ το 6ο θέμα με τίτλο: «Έγκριση ή μη Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2021-2024», αποσύρθηκε από την ημερήσια διάταξη.

Μοιράσου το άρθρο: