Κόσμος κοιτα βιτρίνα καταστήματος στο πεζόδρομο της Ερμού , Κυριακή 27 Αυγούστου 2017. Λίγα ήταν τα ανοιχτά καταστήματα στο πεζόδρομο της Ερμού , τελευταία Κυριακή των εκπτώσεων. ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΠΕ-ΜΠΕ/Παντελής Σαίτας

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας με επιστολή της, προς τα αρμόδια και συναρμόδια Υπουργεία επισημαίνει, «την αναγκαιότητα λήψης μέτρων για τους δανειολήπτες και οφειλέτες που πλήττονται από τις οικονομικές συνέπειες της πανδημίας και τα περιοριστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της.»

Επισημαίνει ότι, «εκτός από τις επιχειρήσεις, που έχουν τεθεί σε αναστολή λειτουργίας με απόφαση της Κυβέρνησης, σοβαρό πλήγμα δέχονται ακόμη οι εργαζόμενοι σε αυτές, άλλες κατηγορίες εργαζόμενων, που έχουν τεθεί σε αναστολή εργασίας ή έχουν δεχτεί μειώσεις μισθών λόγω της θέσης τους σε εκ περιτροπής εργασία, στο Πρόγραμμα «Συνεργασία» ή λόγω της απώλειας της θέσης εργασίας τους ή ευθεία μείωση μισθού. Επίσης, σε δύσκολη θέση έχουν βρεθεί μεγάλες κατηγορίες αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών και εργαζόμενοι με ημερομίσθιο, χωρίς σταθερό εργοδότη, που δεν λαμβάνουν καν επιδόματα.»

Για τους λόγους αυτούς και αναφορικά με:

1. την ΠΝΠ 30.03.2020 (ΦΕΚ 75 Α’, 30-03-2020) και του από 31.03.2020 Δελτίου Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών που εκδόθηκε για την εφαρμογή της, προβλέποντας αυτοδίκαιη τρίμηνη αναστολή των πληρωμών δόσεων που αφορούν εφαρμογή απόφασης ή Προσωρινής Διαταγής του Νόμου Κατσέλη (και ρυθμίσεων των Νόμων 4605/2019 και 4469/2017 για τους δικαιούχους επιδότησης και τη δυνατότητα επέκτασης της σε άλλες κατηγορίες, καλεί την Κυβέρνηση να προβεί σε ανάλογες νομοθετικές παρεμβάσεις για την αναστολή δόσεων δανείων, αναφορικά με τις ίδιες κατηγορίες πολιτών, εφόσον δεν προστατεύονται με άλλο τρόπο (Πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ) τουλάχιστον για τους μήνες που θα διαρκέσουν τα περιοριστικά μέτρα και το διάστημα αναστολής συμβάσεων εργασίας τους ή λειτουργίας της επιχείρησης τους.

2. την Υπουργική Απόφαση με Αριθμ. Δ.15/Δ΄/οικ.13412/327 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Δημ. ΦΕΚ Β’ Αρ. 1077 της 27.03.2020), που προέβλεψε τρίμηνη αναστολή δόσεων ενεργών ρυθμίσεων προς τον ΕΦΚΑ, καλεί την Κυβέρνηση να προβεί σε ανάλογες ενέργειες για αναστολή δόσεων ρυθμίσεων, αναφορικά με τις ίδιες κατηγορίες πολιτών, τουλάχιστον για το ίδιο διάστημα.

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας εκτιμά πως οι οικονομικές συνέπειες της παρούσας κατάστασης, θα έχουν μεγάλη διάρκεια, και καλεί την Κυβέρνηση να εξετάσει επτά μέτρα, που προτείνει και αποσκοπούν στην δημιουργία ενός προστατευτικού πλαισίου για τις ευάλωτες κατηγορίες πολιτών… μεταξύ των οποίων:

-Να δοθεί στους καταναλωτές το δικαίωμα ελαστικών δόσεων των υποχρεώσεων τους για περίοδο 12 μηνών ή το τέλος του έτους 2021…

-Να ανασταλούν έως το τέλος του 2021 τα κάθε φύσης πρόστιμα- ποινές εκπρόθεσμων καταβολών προς τις τράπεζες, δημόσιες υπηρεσίες και ασφαλιστικά ταμεία.

-Να δημοσιοποιηθούν και τεθούν σε εφαρμογή όλες οι απαραίτητες εφαρμοστικές αποφάσεις για την λειτουργία του νέου πτωχευτικού δικαίου…

-Να κληθούν και να δεσμευτούν οι τράπεζες και άλλοι προμηθευτές αγαθών και υπηρεσιών πρώτης ανάγκης (ρεύμα, νερό, τηλεφωνία κλπ) να μη διακόπτουν τις υπηρεσίες τους και να μην προβαίνουν σε μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης απαιτήσεων…

-Να διακοπεί προσωρινά κάθε δραστηριότητα των εταιρειών «ενημέρωσης οφειλετών».

Μοιράσου το άρθρο: