Έναν Οδηγό για την εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση στο ΔΠΘ ετοίμασε το Γραφείο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης σε μια προσπάθεια να γεφυρώσει το χάσμα της μη εξοικείωσης με τη χρήση των Η/Υ.

«Ένας από τους στόχους του Γραφείου Διδασκαλίας και Μάθησης (Γρα.Δι.Μ) του Δ.Π.Θ είναι να υποστηρίξει τους διδάσκοντες να δημιουργήσουν και να ανταλλάξουν καλές πρακτικές και να αναπτύξουν σύγχρονες και αποτελεσματικές εκπαιδευτικές δράσεις με την αξιοποίηση των ΤΠΕ κατά τη διδασκαλία των πανεπιστημιακών μαθημάτων, προκειμένου να δημιουργήσουν περιβάλλοντα μάθησης που διευκολύνουν και στηρίζουν την μάθηση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.» αναφέρει η κα Ζωή Γαβριηλίδου, Καθηγήτρια Γλωσσολογίας, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας Δ.Π.Θ.

Όπως εξηγεί ο Οδηγός για την εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση στο ΔΠΘ είναι ευσύνοπτος και περιεκτικός. «Φιλοδοξεί να συμβάλει στην υλοποίηση του πιο πάνω στόχου ιδιαίτερα τώρα που οι νέες εκπαιδευτικές συνθήκες που έχουν προκύψει λόγω της εξάπλωσης του Covid-19 αποτελούν μια μεγάλη πρόσκληση στην οποία οφείλουμε όλοι να ανταποκριθούμε, καθώς επιβάλλουν τη γενικευμένη χρήση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με την οποία δεν είμαστε όλοι εξοικειωμένοι στον ίδιο βαθμό.»

Σύμφωνα με την κα Αντιπρύτανη «οι διδάσκοντες μπορούν να προσεγγίσουν επιλεκτικά τις θεματικές του Οδηγού, με τον δικό τους δημιουργικό τρόπο και με βάση τις ανάγκες τους, προκειμένου να επενδύσουν τις προσφερόμενες πληροφορίες στην πραγματικότητα του συστήματος μέσα στο οποίο εργάζονται, και γιατί όχι να μοιραστούν μαζί μας τις καλές πρακτικές τους, προκειμένου να συμπεριληφθούν και αυτές στον Οδηγό.»

Μοιράσου το άρθρο: