”ıÌ‹ÌÙÁÛÁ ÙÔı –Ò˘ËıÔıÒ„Ô˝  ıÒÈ‹ÍÔı ÃÁÙÛÔÙ‹ÍÁ Ï ÙÁÌ Á„ÂÛfl· ÙÔı ıÔıÒ„ÂflÔı ¡„ÒÔÙÈÍfiÚ ¡Ì‹ÙıÓÁÚ Í·È ‘ÒÔˆflÏ˘Ì ÙÁÌ –›ÏÙÁ 5 ÷ҥÙÈÔı 2020. (EUROKINISSI/√…Ÿ—√œ”  œÕ‘¡—…Õ«”)

Παρατείνουν κατά ένα μήνα την προθεσμία υποβολής της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης 2020 (ΕΑΕ 2020) ο  Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκης Βορίδης και ο Υφυπουργός, Κώστας Σκρέκας αντιλαμβανόμενοι τις έκτακτες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί εξαιτίας των μέτρων που λαμβάνονται για τον περιορισμό της μετάδοσης της νόσου του κορονοϊού (COVID-19) .

Κατόπιν της απόφασης αυτής ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή δηλώσεων ΟΣΔΕ ορίζεται η Παρασκευή 15 Ιουνίου 2020 αντί της 15ης Μαΐου που ίσχυε μέχρι σήμερα.

Επίσης, με την ίδια απόφαση ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής τροποποίησης η 30η Ιουνίου 2020, ημέρα Σάββατο αντί της 31ης Μαΐου.

Η παραπάνω απόφαση ελήφθη κατόπιν αξιοποίησης του εκτελεστικού Κανονισμού ΕΕ/2020/501 για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αγροτών και τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας.

Μοιράσου το άρθρο: