Για τους μήνες Μάιος και Ιούνιο για την διευκόλυνση των Ορθοδόξων Χριστιανών της πόλης θα τελούνται θείες λειτουργίες ως εξής: Κάθε Σάββατο σε όλους τους τους Ιεροὺς Ναοὺς της πόλεως. Δύο θείες λειτουργίες στον Καθεδρικὸ Ευαγγελισμό της Θεοτόκου Κομοτηνής, στον Ιερό Ναό της Του Θεού Σοφίας Κομοτηνής και στον Ιερό Ναό της Αγίας Βαρβάρας. Η πρώτη Θεία Λειτουργία θα τελείται από τις 7.00 έως τις 9.30 π.μ. και η δεύτερη από τις 10:00 εως τις 11:00 π.μ. Σε όλους τους υπόλοιπους Ναούς κάθε Κυριακή η θεία λειτουργία θα τελείται σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα.

Η ανακοίνωση της Μητροπόλεως έχει ως εξής:

Σᾶς γνωρίζομεν εὐχαρίστως, ὃτι γιά τούς μῆνες Μάιον καί Ἰούνιον 2020 πρός διευκόλυνσιν τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς πόλεως καί τῆς καθ΄ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως θὰ τελοῦνται αἱ Θεῖαι Λειτουργίαι ὡς ἑξῆς :
1) Ἓκαστον Σάββατον εἰς ὅλους τοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς τῆς πόλεως.
2) Δύο Θεῖαι Λειτουργίαι εἰς τοὺς κάτωθι Ἱεροὺς Ναούς:
α. Καθεδρικὸν Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Κομοτηνῆς
β. Τῆς Τοῦ Θεοῦ Σοφίας Κομοτηνῆς
γ. Ἁγίας Βαρβάρας Κομοτηνῆς
Ἡ πρώτη Θεία Λειτουργία θά τελεῖται ἀπό 7.00 ἕως 9.30 π.μ. καὶ ἡ δευτέρα Θεία Λειτουργία θά τελεῖται ἀπό 10:00 ἕως 11:00 π.μ.

3) Εἰς τοὺς λοιποὺς Ἱεροὺς Ναοὺς ἑκάστην Κυριακὴν, Θεία Λειτουργία συμφώνως πρός τό ἰσχῦον πρόγραμμα.

Μοιράσου το άρθρο: