Οι κατευθύνσεις του Σχεδιασμού του Νέου Νοσοκομείου είναι τέτοιες ώστε αυτό να αποτελέσει πρότυπο στην Οργάνωση της Νοσηλείας, σύμφωνα πάντα με τις καλύτερες διεθνώς πρακτικές. Παράλληλα, να αποτελέσει κτίριο υψηλής αισθητικής, λειτουργικά βιώσιμο και προσαρμοσμένο στις νέες ανάγκες και εξελίξεις της Ιατρικής Τεχνολογίας και πρακτικής.

Ο κος Θεόδωρος Μαραβέλλιας, Διευθυντής Τεχνικών Δωρεών ΙΣΝ αναφέρθηκε στο πλαίσιο μέσα στον οποίο εξελίσσεται ο σχεδιασμός και στις βασικές παραμέτρους που το προσδιορίζουν. «Ο διάσημος οραματιστής αρχιτέκτονας Ρέντζο Πιάνο, που έχει αναλάβει την υλοποίηση του οράματος κατασκευής και των τριών δημόσιων νοσοκομείων, που γίνονται με την χορηγία του ΙΣΝ εισήγαγε μια νέα φιλοσοφία στον νοσοκομειακό σχεδιασμό.» τόνισε εξηγώντας πως η φιλοσοφία αυτή: Ιεραρχεί αποτελεσματικά τις κύριες νοσηλευτικές λειτουργίες, εναρμονίζει τους χώρους θεραπείας με το φυσικό περιβάλλον, στοχεύει σε αξιοπρεπές και υγιές περιβάλλον για τους χρήστες , στοχεύει σε κτιριακές εγκαταστάσεις, πράσινες, βιώσιμες κι ευέλικτες στις εξελίξεις της Ιατρικής τεχνολογίας, Επίσης, ενσωματώνει την ψηφιακή τεχνολογία στην καλύτερη φροντίδα του ασθενούς με στόχο την πλήρη ψηφιοποίηση του νοσοκομείου και στοχεύει στην ολοκληρωμένη διαχείριση και συντήρηση του νοσοκομείου έτσι ώστε ο κύκλος ζωής του να είναι μακρύς.

Στην προσπάθεια αυτή συμμετέχουν, όπως εξήγησε ο κος Μαραβέλιας, ένα πλήθος διεθνών, Ελλήνων και ξένων, συμβούλων μεταξύ των οποίων το Joan Hopkins Univercity, η Βρετανική Εταιρεία Νοσοκομειακού Σχεδιασμού κ.α. Παράλληλα, την εξέλιξη του προγράμματος παρακολουθεί το Γραφείο του Πρωθυπουργού με εκπροσώπους, των υπουργείων υγείας , οικονομικών, περιβάλλοντος, παιδείας και άλλων αρμοδίων φορέων.
Επίσης, στενή συνεργασία υπάρχει με τις κατά τόπους υγειονομικές Περιφέρειες με τις διοικήσεις των Νοσοκομείων και τους αντίστοιχους Δήμους. «Η σημασία που δίνει το Ελληνικό Δημόσιο στην υλοποίηση αυτών των Νοσοκομείων φαίνεται στο γεγονός ότι το ίδιο το γραφείο του Πρωθυπουργού εκπροσωπείται σε όλες τις συναντήσεις που γίνονται για την πρόοδο των έργων προκειμένου τα έργα αυτά να υλοποιηθούν χωρίς προβλήματα και μέσα στο χρονοδιάγραμμά τους.» τόνισε ο κος Μαραβέλιας επισημαίνοντας την ποιότητα του σχεδιασμού.

«Έχει πολύ μεγάλη σημασία για το ΙΣΝ και σαν πρόσθετη αξία την οποία θέλει να προσδώσει πέρα από την κατασκευή και λειτουργία του συγκεκριμένου νοσοκομείου» τόνισε για να σημειώσει ότι « Αυτός ο σύγχρονος νοσοκομειακός σχεδιασμός επιδιώκει την εναρμόνιση βέλτιστης λειτουργικότητας με την υψηλή ποιότητα και αισθητική των κτιριακών υποδομών. Από πλευράς τόσο του εσωτερικού, όσο και του εξωτερικού περιβάλλοντος, ο συνδυασμός αυτός έχει αποδεχθεί ότι επηρεάζει θετικά τους ασθενείς, τους εργαζόμενους και τους επισκέπτες και βελτιώνει τη θεραπευτική διαδικασία.» Μια καινοτομία, που είναι στην πρωτοπορία του Νοσοκομειακού Σχεδιασμού στην Ευρώπη και στην Αμερική. Για πρώτη φορά θα αρχίσει να εφαρμόζεται στα συγκεκριμένα νοσοκομεία και στη χώρα μας.

Οι βασικοί στόχοι είναι: Η βελτίωση της αξιοπρέπειας και της ασφάλειας του ασθενούς και η ευελιξία του στο σχεδιασμό ώστε να επιτρέπει τις αναγκαίες προσαρμογές στην ραγδαία εξέλιξη των ιατρικών πρακτικών και τεχνολογίας, ώστε να παραμένει το Νοσοκομείο πάντα σύγχρονο. Οι υψηλές προδιαγραφές βάσει συγκεκριμένων προτύπων, πληροφοριακών συστημάτων, της ψηφιοποίησης σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, ο ηλεκτρονικός φάκελος του ασθενούς, πηγαίνει πολύ πέρα από την ίδια την θεραπευτική υπηρεσία που προσφέρει το Νοσοκομείο σε ένα ασθενή. «Ο ηλεκτρονικός φάκελος είναι κάτι που τον παρακολουθεί και τον συντροφεύει και μάλιστα και στις περιπτώσεις ακόμη που ο άνθρωπος αυτός είναι εκτός Νοσοκομείου.» τόνισε ο κος Μαραβέλιας και εξήγησε πως «αν ο άνθρωπος αυτός βρεθεί στην Αγγλία μετά από κάποιο ατύχημα ο φάκελος αυτός πρέπει να είναι διαθέσιμος για παρεμβάσεις που θα χρειαστούν να γίνουν σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα.» Όπως επίσης και η ενσωμάτωση των πράσινων αρχών βιωσιμότητας στο σχεδιασμό,καθώς η κατασκευή και λειτουργία του Νοσοκομείου θα γίνει σύμφωνα με το πρόγραμμα lidl και θα πιστοποιηθεί με το διεθνές σύστημα πιστοποίησης .

«Ο σχεδιασμός ήδη γίνεται, θα συνεχίσει κατά την κατασκευή και κατά τη λειτουργία σύμφωνα με την τελευταία λέξη σχεδιασμού, το bulding information modeling , ο σχεδιασμός γίνεται απόλυτα ψηφιακός δεν είναι απλώς “γραμμές” πάνω σε ένα χαρτί. Οι “γραμμές” αυτές έχουν την πλήρη πληροφορία, από τι ακριβώς συνιστώνται. Όταν ολοκληρωθεί το νοσοκομείο και αρχίσει η λειτουργία του κάθε παρέμβαση που γίνεται καταγράφεται ψηφιακά, ακολουθεί η ψηφιακή ιστορία του συνεχώς, μια πόρτα που βάφεται για παράδειγμα, δεν θα μπορεί να βαφεί 20 και 30 και 40 φορές» τόνισε επισημαίνοντας με νόημα: «Θα παρακολουθείται. Μιλάμε για τη συντήρηση του εξοπλισμού, ιατρικού, μηχανολογικού, κτιριακού κ.ο.κ. Θα παρακολουθείται με ένα τέτοιο τρόπο που στην ουσία παραμένει πάντα σε μια υψηλή ποιότητα ετοιμότητας και λειτουργίας του νοσοκομείου.»
Φώτο: Θεόδωρος Μαραβέλιας- στιγμιότυπα από την εκδήλωση ρεπορτάζ-κείμενο-φωτογραφία: Μαρία Νικολάου

Μοιράσου το άρθρο: