Την 1η Σεπτεμβρίου ξεκινά η εξεταστική για όλα τα τμήματα του Δ.Π.Θ. Σύμφωνα με την αντιπρύτανη κα Ζωή Γαβριηλίδου πρόκειται για ομόφωνη απόφαση της Συγκλήτου.

«Η Σύγκλητος του Δ.Π.Θ. αποφάσισε ομόφωνα την υιοθέτηση μεικτού συστήματος εξετάσεων για την εξεταστική Περίοδο Σεπτεμβρίου παρέχοντας στα Τμήματα σαφείς οδηγίες» ανέφερε η αντιπρύτανης.

Όσον αφορά στον τρόπο; Η κα Γαβριηλίδου αναφέρει:«Καθορίζοντας επακριβώς τον ρόλο κάθε εμπλεκόμενου στην εξεταστική διαδικασία (καθηγητή, φοιτητή, επιτηρητή, λοιπού προσωπικού κλπ), και συνοδεύοντας την απόφαση από πλούσιο υποστηρικτικό υλικό που εγγυάται τη λήψη των κατάλληλων μέτρων που διασφαλίζουν την υγεία των φοιτητών μας και του προσωπικού.»

Μοιράσου το άρθρο: