Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στο πλαίσιο της συμμετοχής της στο έργο CircPro, του προγράμματος Ευρωπαϊκής Διαπεριφερειακής Συνεργασίας INTERREG EUROPE 2014-2020, διοργάνωσε διαδικτυακά την 3η Συνάντηση Εργασίας της Περιφερειακής Ομάδας Εφαρμογής.

Σκοπός της συνάντησης ήταν η ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων για την πορεία υλοποίησης του έργου CircPro, τα αποτελέσματα της 3ης Διαπεριφερειακής Συνάντησης που έλαβε χώρα στην Σόφια της Βουλγαρίας, τις καλές πρακτικές και τα παραδείγματα δράσεων έξυπνων κυκλικών προμηθειών από άλλες χώρες και περιφέρειες που συμμετέχουν στο έργο, καθώς και η ανταλλαγή εμπειριών από αντίστοιχα έργα και δράσεις στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκαν οι προδιαγραφές του Σχεδίου Δράσης του έργου CircPro που καλείται να αναπτύξει η Περιφέρεια, καθώς και κάποιες προκαταρκτικές προτάσεις. Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ήταν και η παρουσίαση των πολιτικών της ΕΕ σχετικά με την κυκλική οικονομία, τις πράσινες δημόσιες συμβάσεις, τα σήματα πιστοποίησης και την προστασία των καταναλωτών.

Στη συνέχεια εκπρόσωποι του Δήμου Καβάλας μετέφεραν τις εμπειρίες μας και τα αντίστοιχα αποτελέσματα του έργου, «Πόλεις που επενδύουν στην Κυκλική Οικονομία», ενώ τέλος παρουσιάστηκαν επιλεγμένες καλές πρακτικές κυκλικών προμηθειών όπως προέκυψαν από τους εταίρους του έργου CircPro, οι οποίες αφορούσαν: την ενίσχυση της χρήσης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων, την εισαγωγή πράσινων κριτηρίων σε ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις, υπηρεσίες ειδικών στις δημόσιες συμβάσεις και ενός περιφερειακού φόρουμ κυκλικής οικονομίας.

Στη συζήτηση που ακολούθησε οι συμμετέχοντες αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τον τρόπο υλοποίησης κυκλικών και πράσινων προμηθειών από αναθέτουσες αρχές τις περιφέρειας και τα πιθανά προβλήματα που προκύπτουν.

Μοιράσου το άρθρο: