Συνεδρίασε το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών. Στη σύσκεψη συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν τον συντονισμό του Σ.Τ.Ο. στα πλαίσια του προγραμματισμού αντιμετώπισης προβλημάτων ενόψει της φετινής αντιπυρικής περιόδου 2020.

Συγκεκριμένα εντοπίστηκαν θέματα έγκυρης και έγκαιρης υλοποίησης δράσεων που αφορούν την πραγματοποίηση καθαρισμού και ευπρεπισμού της βλάστησης και ιδιαίτερα των οικισμών που γειτνιάζουν με δασικές εκτάσεις.

Συγχρόνως τονίστηκε η αναγκαιότητα απαγόρευσης στις ανεξέλεγκτες αποθέσεις απορριμμάτων η συντήρηση των αντιπυρικών ζωνών, ο ανεφοδιασμός των υδατοδεξαμενών, ο έλεγχος του υφιστάμενου οδικού δικτύου πρόσβασης στις δασώδεις περιοχές και η χαρτογράφηση των υποδομών και του έμψυχου δυναμικού.

Μοιράσου το άρθρο: