Συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Τοπείρου την Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου, από τις 12.00 έως τις 13.00 μ.μ., δια περιφοράς, για λόγους ασφάλειας της δημόσιας υγείας από την πανδημία του κορονοϊού.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης:
1ο: 11η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020. (Εισήγηση: Κιοσσές Ιωάννης).
2ο: Διαγραφή τιμολογίων προμηθευτών (αρ. 90-93 Ν. 2362/1995 σε συνδυασμό με το αρ. 177 Ν. 4270/2014 «περί παραγραφής απαιτήσεων κατά του δημοσίου» ) (Εισήγηση: Κιοσσές Ιωάννης).
3ο: Μεταφορά έδρας του Ειδικού Νηπιαγωγείου Θαλασσιάς.(Εισήγηση: Χαράλαμπος Κουτσομιχάλης, Αντιδήμαρχος).
4ο: Σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των φύλων.(Εισήγηση: Πασχάλης Αγγελάκης, Αντιδήμαρχος).

Info
Η συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς, για λόγους διασφάλισης της δημοσίας υγείας από την πανδημία του κορονοϊού. Παρακαλούνται τα μέλη του συμβουλίου να δηλώσουν την συμμετοχή τους στην συνεδρίαση καθώς και την θέση τους επί των θεμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην διεύθυνση infotopeirou@gmail.com, είτε με sms στο τηλέφωνο του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου 6946908095 είτε με FAX στην γραμματέα του δημοτικού συμβουλίου 2541352618.

Μοιράσου το άρθρο: