Ομόφωνα εγκρίθηκε από το σημερινό (16/10/2019) περιφερειακό συμβούλιο η υποβολή της πρότασης στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα 2012-2016 για τις «Προκαταρκτικές μελέτες αρδευτικού Βόρειας Ζώνης λίμνης Πολυφύτου με άρδευση από τους ταμιευτήρες Πολυφύτου και Ιλαρίωνα».

Η προβλεπόμενη στον σχεδιασμό αυτό αρδευόμενη έκταση, για την πλήρη κάλυψη της βόρειας ζώνης Πολυφύτου, ανέρχεται συνολικά σε 38.000 στρέμματα και εκτείνεται στα αγροκτήματα των Δήμων Κοζάνης και Σερβίων – Βελβεντού.

Σύμφωνα με την πρόταση, προτείνεται ο διαχωρισμός της συνολικής έκτασης σε δύο ζώνες: Στη Ζώνη 1, συνολικής έκτασης 14.000 στρ, που θα αρδεύεται με μεταφορά νερούbμε φυσική ροή, από την τεχνητή λίμνη Ιλαρίωνα και στη Ζώνη 2, συνολικής έκτασης 24.000 στρ, που θα αρδεύεται με άντληση νερού από την τεχνητή λίμνη Πολυφύτου.

Ο συνολικός προεκτιμώμενος προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 79 εκ. ευρώ, ο οποίος επιμερίζεται σε 32 εκ. ευρώ για τη Ζώνη 1 και 47 εκ. ευρώ για τη Ζώνη 2.

Στον προϋπολογισμό του έργου συμπεριλαμβάνονται: η απαιτούμενη αγροτική οδοποιία, τα δίκτυα διανομής, οι τροφοδοτικές δεξαμενές, τα αντλιοστάσια και οι τροφοδοτικοί αγωγοί.

Το ποσό για τις μελέτες, που θα αναλάβει η Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – ΑΝΚΟ, θα ανέρχεται στις 187.000 ευρώ.

ΕΡΤ ΚΟΖΑΝΗΣ – Σύνταξη: Μάκης Νασιάδης

Μοιράσου το άρθρο: