Τρείς  προτάσεις  κατέθεσε ο Δήμος Κοζάνης,  για χρηματοδότηση στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020, προκειμένου να  υλοποιήσει έργα που αφορούν  Υπηρεσίες Ψηφιοποίησης και Αρχειοθέτησης πολεοδομικού αρχείου, ψηφιακές υπηρεσίες Πρόνοιας, καθώς και ψηφιακή διαχείριση και παρακολούθηση αιτημάτων για την  βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

 

Οι τρείς  προτάσεις έχουν συνολικό προϋπολογισμό  1, 9 εκατομμύρια ευρώ και έχουν κατατεθεί στο ΕΣΠΑ εντός  της σχετικής προθεσμίας, ενώ όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του ο Δήμος Κοζάνης, «είναι και οι μοναδικές που  υποβλήθηκαν».

 

Αναλυτικά,  ο Δήμος Κοζάνης πρότεινε την υλοποίηση του έργου «Υπηρεσίες Ψηφιοποίησης, και Αρχειοθέτησης πολεοδομικού αρχείου Δήμου Κοζάνης και Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Αιτημάτων Διεύθυνσης Πολεοδομίας Κοζάνης»,  περιλαμβάνοντας  την οπτική αρχειοθέτηση και ψηφιοποίηση του αρχείου της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού,  από την συμβατική του μορφή,  σε ψηφιακή μορφή.  Το  έργο αυτό   είναι προϋπολογισμού 1, 07  εκατομμυρίων ευρώ και  περιλαμβάνει επίσης  την εισαγωγή του ψηφιοποιημένου αρχείου στο υποσύστημα διαχείρισης αρχείου οικοδομικών αδειών του τρέχοντος Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος του Φορέα, καθώς και την ανάπτυξη web-based συστήματος διεκπεραίωσης ηλεκτρονικών αιτημάτων πολιτών,  για πρόσβαση και ανάκτηση σε υλικό του ψηφιοποιημένου αρχείου.

 

Υπεβλήθη ακόμη η πρόταση για το έργο «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση ψηφιακών υπηρεσιών Πρόνοιας», η οποία  αφορά στην ανάπτυξη συστημάτων τηλεμετρίας βιολογικών ιατρικών παραμέτρων, στην ανάπτυξη Φακέλου πρόνοιας Δημότη και υπηρεσιών φροντίδας και πρόνοιας με χρήση σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. Όπως εκτιμάται από τους ειδικούς, το σύστημα αυτό πρόκειται να  συμβάλλει σημαντικά στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας,  σε ηλικιωμένους και ΑΜΕΑ. Το έργο είναι προϋπολογισμού 527.950  ευρώ και θα λειτουργεί επικουρικά και παράλληλα με άλλες παρόμοιες δράσεις στήριξης ευπαθών κοινωνικών ομάδων,  στην ευρύτερη περιοχή.

 

Αξιοποιώντας  τις νέες τεχνολογίες, ο  Δήμος Κοζάνης  υλοποιεί  και ένα ακόμη καινοτόμο έργο  που  αναφέρεται  στην  Ολοκληρωμένη ψηφιακή πλατφόρμα υποβολής διαχείρισης και παρακολούθησης αιτημάτων,  για την βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών,  με χρήση «έξυπνων» εφαρμογών». Ο  προϋπολογισμός του έργου αυτού ανέρχεται στις 330 χιλιάδες ευρώ  και  έχει να κάνει  με  ζητήματα που αφορούν στην επικοινωνία του πολίτη  με τις υπηρεσίες του Δήμου Κοζάνης , αλλά και την χρήση «έξυπνων» εφαρμογών , μέσω κινητών συσκευών.

 

ΕΡΤ  ΚΟΖΑΝΗΣ-ΣΥΝΤΑΞΗ: Αντώνης   Μαυρίδης

Μοιράσου το άρθρο: