Την δημοπράτηση για την Παροχή Υπηρεσιών, για την δημιουργία μητρώου γέφυρας Ρυμνίου, ως προς τα χαρακτηριστικά ασφάλειας χρηστών της οδού και προτάσεις για την αντιμετώπιση μόνιμης συντήρησης, εισηγήθηκε στο  Περιφερειακό Συμβούλιο ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Κοζάνης Γρηγόρης Τσιούμαρης.

Λόγω της σπουδαιότητας του συγκεκριμένου τεχνικού και της προγραμματισμένης αναβάθμισης του οδικού άξονα Κοζάνης-Ρυμνίου, απαιτείται η διενέργεια ενδελεχούς επιθεώρησης της γέφυρας ώστε να αποτιμηθεί η δομική επάρκεια, η οδική ασφάλεια, να συνταχθεί φάκελος του έργου με στοιχεία τα οποία θα χρησιμοποιηθούν σε μεταγενέστερο στάδιο μελέτης στατικής επάρκειας, αν απαιτηθεί.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 26.040,00 Ευρώ (μεΦΠΑ) και εντάχθηκε για χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΚΑΠ Επενδύσεις της Π.Ε. Κοζάνης, με απόφαση ανάληψης 657/2020.

Μοιράσου το άρθρο: