Κανονικά θα διεξαχθούν  στις 21 Αυγούστου 2019 οι εκλογές στο νέο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, για την ανάδειξη του Πρύτανη και των 4 Αντιπρυτάνεων, μετά  την ανασυγκρότηση της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής. Στην απόφαση αυτή προχώρησε ο Πρύτανης Αντώνης Τουρλιδάκη, μετά τις παραιτήσεις του Προέδρου και μελών της προηγούμενης Εφορευτικής Επιτροπής η οποία  ανάδειξε τις υποψηφιότητες για την θέση του Πρύτανη όπως και αντικαταστάθηκαν. Τα νέα  μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής που αντικαθιστούν, εκείνα που παραιτήθηκαν  και η νέα σύνθεση έχει ως εξής: Πρόεδρος αναλαμβάνει ο  Καθηγητής Προσωπικού θέσης – Μηχανολόγων Μηχανικών, Ανδρέας  Πετράκης  και μέλη ορίζονται οι Κωνσταντίνος Νικολαντωνάκης Καθηγητής στο Παιδαγωγικό τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, ο Γιώργος Χαραλαμπίδης , Καθηγητής Προσωπικού θέσης, Μηχανικών Ορυκτών Πόρων , ο Ιωάννης Μπακούρος, Καθηγητής, Μηχανολόγων Μηχανικών και ο Θαρρενός Μπράτιτσης Αναπληρωτής Καθηγητής, στο Παιδαγωγικό τμήμα Νηπιαγωγών.

 

ΕΡΤ ΚΟΖΑΝΗΣ: Σύνταξη- Δέσποινα Αμαραντίδου

Μοιράσου το άρθρο: