Το Υπουργείο Εσωτερικών ενέκρινε, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε 88 μικρούς ορεινούς και νησιωτικούς δήμους της χώρας, και για το 2019. Αναβάθμισε ορεινούς δήμους από κατηγορία  Β σε Α, γεγονός που συνεπάγεται αυξηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης σε σχέση με αυτό που λάμβαναν. Με τον τρόπο αποκαταστάθηκε μια αδικία που εκκρεμούσε από το 2010.Αυτό τονίζει σε ανακοίνωση του ο Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Ν. Κοζάνης κ. Μίμης Δημητριάδης. Τα κριτήρια κατανομής της ενίσχυσης σημειώνει καθορίζονται βάσει γεωμορφολογικών και δημογραφικών χαρακτηριστικών, συνδεόμενων με τη νησιωτικότητα, την ορεινότητα και τον πραγματικό πληθυσμό. Υπενθυμίζεται ότι το Υπουργείο Εσωτερικών, εκτός από την αύξηση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, υλοποίησε και τη θέσπιση νέων κριτηρίων για την πιο δίκαιη και ορθολογική κατανομή αυτών των πόρων. Εκτός από τον πληθυσμό, πλέον θα λαμβάνονται υπόψη και μια σειρά άλλοι παράμετροι όπως η ορεινότητα, η νησιωτικότητα, καθώς και τα επίπεδα της ανεργίας και της φτώχειας. Για την περιοχή της ΠΕ Κοζάνης η κατανομή του ποσού αφορά τον Δήμο Σερβίων- Βελβεντού με 304.100 € και τον Δήμο Βοίου με 336.400 €. Οι ενισχύσεις διατίθενται στους δικαιούχους Δήμους για την κάλυψη είτε λειτουργικών τους δαπανών, είτε για επενδυτικές τους δραστηριότητες και έργα και θα αποδοθούν με χρηματικές εντολές του Υπουργείου Εσωτερικών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

ΕΡΤ Κοζάνης Σύνταξη Κώστας Δαβάνης

Μοιράσου το άρθρο: