Έρευνα, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, για να αποτυπωθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες των Ενηλίκων με σκοπό τη διαμόρφωση του τρέχοντος προγράμματος σπουδών του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης διενεργεί το ομώνυμο γραφείο  του Δήμου Εορδαίας, διατυπώνοντας οι ερωτώμενοι παρατηρήσεις και προτάσεις. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πέντε θεματικές ενότητες: 1) Οικονομία και Επιχειρηματικότητα  2) Ποιότητα Ζωής και Περιβάλλον 3) Νέες τεχνολογίες 4) Γλώσσα και Επικοινωνία 5) Κοινωνικές δεξιότητες και δράσεις. Η εμπειρία από την υλοποίηση ανάλογων προγραμμάτων κατά τα προηγούμενα έτη, έδειξε, ότι τα τμήματα, κατασκευής χειροποίητων κοσμημάτων, Οικολογία στο σπίτι, αλλά, και Ξένων  Γλωσσών, ενδιαφέρουν τους εκπαιδευόμενους, ενώ, από τα πρώτα δείγματα της υπό εξέλιξη έρευνας, η εκμάθηση της Τούρκικης γλώσσας «έχει μεγάλη ζήτηση» . Η προθεσμία για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου λήγει στις 19 Αυγούστου

ΕΡΤ ΚΟΖΑΝΗΣ- ΣΥΝΤΑΞΗ: Μαίρη Κεσκιλίδου

Μοιράσου το άρθρο: