«Τον άμεσο προγραμματισμό για την αναθεώρηση του Σχεδίου ΒΑΚ της Λάρισας», ζητά η διοίκηση του ΤΕΕ Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας, προκειμένου «να διερευνηθεί εάν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι του Σχεδίου ως σήμερα, αλλά και για να συμπεριληφθούν όποιες προτάσεις συμβάλλουν στους μακροπρόθεσμους στόχους για την πόλη.»

Το αίτημα της διοίκησης του φορέα έρχεται σε συνέχεια τόσο των επισημάνσεων από την ειδική μελέτη αξιολόγησης των ΣΒΑΚ από Ομάδα Εργασίας του ΤΕΕ-ΚΔΘ, όσο και την πρωτοβουλία του ίδιου του Τεχνικού Επιμελητηρίου για την κατάθεση προβληματισμών-προτάσεων για το ΣΒΑΚ Λάρισας.
Να σημειωθεί, ότι σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, προβλέπεται αναθεώρηση των ΣΒΑΚ στην πενταετία, όταν συντρέχουν ειδικοί λόγοι, ενώ επίσης προβλέπεται, ότι ο προγραμματισμός αναθεώρησης δεν θα πρέπει να ξεπερνά τη δεκαετία. Όπως υπογραμμίζει σχετικά η διοίκηση του ΤΕΕ-Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας, «με δεδομένο, ότι φέτος (2020) λήγει η πενταετία, πρέπει άμεσα να προγραμματιστεί η αναθεώρηση του Σχεδίου, προκειμένου να διερευνηθεί αν επιτεύχθηκαν οι στόχοι έως σήμερα, αλλά και για να συμπεριληφθούν οποιεσδήποτε προτάσεις συμβάλλουν στους μακροπρόθεσμους στόχους του.»
Παράλληλα, το ΤΕΕ-Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας καταθέτει «δέσμη προτάσεων για την προσβασιμότητα υγειονομικών και εκπαιδευτικών «κόμβων» της Λάρισας», ενώ εντοπίζει «σημαντικές ελλείψεις στην προσβασιμότητα και απρόσκοπτη μετακίνηση ειδικών πληθυσμιακών ομάδων, καθώς και στην προσβασιμότητα των σχολικών μονάδων -ζήτημα, που οφείλει να αποτελεί ειδική ενότητα στα εκπονούμενα και υλοποιούμενα Σχέδια ΒΑΚ.»

Όπως περιγράφεται και από την Ομάδα Εργασίας, το ΣΒΑΚ Λάρισας, «δεν αντιμετωπίζει σειρά ζητημάτων, που αφορούν σε καθημερινές ή περιστασιακές ανάγκες διαφόρων πληθυσμιακών ομάδων, όπως είναι επισκέπτες της πόλης για λόγους τουριστικούς ή ενδιάμεσου σταθμού, επισκέπτες της πόλης για λόγους ανάγκης (δημόσια υπηρεσία), φοιτητές (τελικός προορισμός: εκπαιδευτική μονάδα), ασθενείς και συνοδοί (τελικός προορισμός: μονάδα υγείας), εργαζόμενοι κάτοικοι ή μη κάτοικοι της πόλης (τελικός προορισμός (μονάδα υγείας).
Ανεξαρτήτως πληθυσμιακής ομάδας, το ΣΒΑΚ για την πόλη της Λάρισας δεν αντιμετωπίζει τα εξής θέματα: την απουσία χώρων στάθμευσης στους χώρους ΟΣΕ και ΚΤΕΛ, την έλλειψη διασύνδεσης των διαφορετικών ΜΜΜ (σταθμός τρένων με σταθμούς υπεραστικών λεωφορείων που είναι διάσπαρτοι στην πόλη), την απουσία σύνδεσης, μέσω ΜΜΜ, αξιοθέατων εκτός του κέντρου (Διαχρονικό), την έλλειψη οριζόντιας-κάθετης σύνδεσης μεταξύ διαφορετικών υπηρεσιών (π.χ. Δήμος ή Περιφέρεια με αποκεντρωμένη διοίκηση, δικαστήρια), την έλλειψη απευθείας σύνδεσης, μέσω ΜΜΜ, μεταξύ ΟΣΕ-ΚΤΕΛ και εκπαιδευτικών μονάδων (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας).»

Για την αντιμετώπιση των παραπάνω προβλημάτων η διοίκηση του ΤΕΕ-Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας προτείνει:
«-Τη διερεύνηση των χώρων στάθμευσης που έχει προτείνει το ΤΕΕ (σε 11 σημεία)
-Τη διερεύνηση κατασκευής και λειτουργίας, στους χώρους του ΟΣΕ, χώρων στάθμευσης από τον ίδιο τον ΟΣΕ
-Συχνά δρομολόγια ΜΜΜ και παράλληλα εύρεση ενός σημείου για μεταφορά εκεί όλων των δικτύων μεταφορών
-Νέα δρομολόγια ΜΜΜ με κατεύθυνση τα αξιοθέατα εκτός του κέντρου της πόλης για την ανάδειξή τους.
-Αποκέντρωση των υπηρεσιών, με μεταφορά τους σε ενιαίο χώρο εξυπηρέτησης
-Τη δημιουργία νέου επιβατικού σταθμού του ΟΣΕ στο ύψος του Νέου Κοιμητηρίου και διασύνδεση μέσω συγκοινωνίας με τον σταθμό ΚΤΕΛ, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, και τις εκπαιδευτικές μονάδες.»

Μοιράσου το άρθρο: